Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0
POLITYKA PRYWATNOŚCI ONSEN®
ONSEN®

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONSEN®

Twoje dane w ONSEN® są bezpieczne!

 

1. Informacje ogólne

 

Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez sklep internetowy marki ONSEN® prowadzony pod adresem URL https://onsensleeping.com/ przez Onsen Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej–Curie 71G, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000588698, posiadającą numer REGON 363084435 oraz numer NIP 9562314576, zwaną dalej Administratorem.

 

Spółka dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapewnić ochronę danych osobowych w trakcie ich przetwarzania i przechowywania, a przede wszystkim uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim.

 

2. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę informacjom i danym osobowym przekazanym przez użytkowników podczas korzystania ze sklepu internetowego i dokonywania zakupów.

 

Odbywa się to zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Administrator gwarantuje, że będą one przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach. Nadto są one przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa. Dane wykorzystywane są w minimalnym możliwym stopniu.

 

Administrator zapewnia danym osobowym najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, zarówno przy ich przesyłaniu, jak też przetwarzaniu i przechowywaniu. Chroni je nadto przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które są poddawane stałej analizie i uaktualniane.

 

2A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z serwisu

 

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji.

 

Podczas korzystania z serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne dane oprócz danych gromadzonych za pomocą plików cookies oraz logów systemowych, na które składają się IP użytkownika oraz rodzaj używanej przeglądarki internetowej czy źródło wejścia na stronę, pozwalające poznać jego aktywność w serwisie i monitorować ruch na stronie.

 

Dane te wykorzystywane są przez Administratora w celu świadczenia usług przez serwis w następującym zakresie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. głównie przedstawienia oferty, zamieszczania komentarzy i opinii oraz w celach analitycznych i statystycznych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności użytkowników, poprawy działania i użyteczności serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowaniu i prezentowaniu dopasowanej reklamy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw.

 

2B. Przetwarzanie danych osobowych osób składających zamówienia

 

W przypadku dokonywania zamówień (zawierania umów kupna–sprzedaży za pośrednictwem serwisu, zapisywane i przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku firm również ich nazwa i numer NIP.

 

Są to dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury VAT oraz doręczenia zakupionych towarów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy kupna–sprzedaży oraz jej realizację.

 

Dane te wykorzystywane są przez Administratora w celu świadczenia usług przez serwis w następującym zakresie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. wystawienia faktury VAT i doręczenia zakupionego towaru, w celach księgowych i rachunkowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków rachunkowych i podatkowych, w celach analitycznych i statystycznych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności i preferencji zakupowych użytkowników oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora, jak też dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw.

 

2C. Przetwarzanie danych osób nawiązujących kontakt z serwisem

 

Administrator przetwarza również dane zbierane przez zainicjowany przez użytkownika bezpośredni kontakt serwisem, np. w celu uzyskania informacji o oferowanych produktach lub sprawdzenia statusu zamówienia. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji z użytkownikiem, udzielenie informacji lub odpowiedzi na jego pytania.

 

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis w następującym zakresie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. odpowiedzi na zapytania, udzielenie informacji, w celach analitycznych i statystycznych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy zgłoszeń użytkowników i statystyk dotyczących rodzaju zapytań oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora, jak również dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw.


2D. Przetwarzanie danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newslettera)

 

Administrator przetwarza dane (adres poczty elektronicznej) w celu przekazywania informacji handlowych (newslettera) w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi newslettera i przekazania informacji handlowych użytkownikowi.

 

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu realizacji zamówionej przez użytkownika usługi newslettera i przekazywania informacji handlowych w następującym zakresie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

 

Dane gromadzone i przetwarzane przez administratora mogą być przekazane innym podmiotom, a w szczególności takim jak: dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe. Następuje to wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa oraz jeśli odbiorcy zapewniają spełnienie wymagań dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do niezbędnego minimum. Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą również zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 

4. Pliki tymczasowe (cookies)

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies.

 

Plik cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 

Pliki te stosuje większość stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta, zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika.

 

Ciasteczka wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzia służące do analizy statystyk serwisów www i użyteczności stron internetowych oraz celów marketingowych. Działanie tych narzędzi opiera się na wykorzystywaniu plików cookies, które zostają zapisane na urządzeniu użytkownika.

 

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane elementy takie jak:

 

 • Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043–1351, Stany Zjednoczone Ameryki) służące do analizy zachowania użytkowników w serwisie, wykorzystywane do optymalizacji działania strony i poprawy jej funkcjonalności oraz badanie skuteczności reklam internetowych. Na podstawie numeru IP tworzy ono anonimowy profil użytkownika i za pomocą zapisywanych na urządzeniu plików cookies pozwala sprawdzić sposób korzystania z witryny, rejestruje czas spędzany na poszczególnych podstronach, częstotliwość wejść na stronę czy źródło wejścia na stronę serwisu.
 • Google ADS – narzędzie służące do prowadzenia internetowych kampanii reklamowych opartych na zdefiniowanych słowach kluczowych. Zintegrowane narzędzie Google AdWords dostarczane przez Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043–1351, Stany Zjednoczone Ameryki) za pomocą zapisywanych na urządzeniu cookies, na podstawie numeru IP, pozwala sprawdzić skuteczność tego rodzaju działań reklamowych – stworzyć statystyki odwiedzin i przeprowadzić analizę konwersji – oraz zoptymalizować działania reklamowe w przyszłości.

 

W żadnym przypadku informacje zbierane przez cookies nie są powiązane z innymi danymi osobowymi i nie umożliwiają identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

 

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno–statystycznych, czyli monitorowania ruchu na stronie i analizy zachowań użytkowników w serwisie, co pozwala  na poznanie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, udoskonalanie jej funkcjonowania oraz poprawę wygody użytkowników. Wykorzystujemy je też do celów marketingowych, co przeprofilowaniu pozwala na dopasowanie treści do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i oczekiwań użytkowników.

 

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć dotychczas zainstalowane pliki cookies oraz zablokować na stałe zapisywanie tych plików na swoich urządzeniach, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

 

W przypadku danych zapisywanych przez Google Analytics użytkownicy mogą skorzystać z dodatku do przeglądarki, który po zainstalowaniu uniemożliwia przesyłanie danych i informacji przez to narzędzie. W przypadku spersonalizowanych reklam Google użytkownicy mogą również skorzystać z odpowiednich ustawień oraz zainstalować wtyczki w używanych przeglądarkach internetowych, które oznaczają rezygnację z reklam dopasowanych do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

 

5. Pliki tymczasowe (cookies)

 

Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych, polegających na kierowaniu do nich treści reklamowych. Działania te mogą polegać również na profilowaniu, tj. zautomatyzowanym procesie polegającym na wnioskowaniu o zainteresowaniach, oczekiwaniach i potrzebach użytkowników i przewidywaniu ich zachowań oraz tworzeniu na tej podstawie dopasowanych do ich profilu ofert i kierowaniu do nich reklamy o interesującej ich treści.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Profilowanie nie będzie wywoływać wobec osób, których danych dotyczy, żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób na nie wpływać.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

W przypadku korzystania ze zintegrowanych narzędzi analitycznych i marketingowych dostarczanych przez firmę Google, dochodzi do przekazania ściśle ograniczonego zakresu danych (np. IP, źródło wejścia na stronę serwisu, czas spędzany na poszczególnych podstronach) do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma ta, mająca swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE–USA, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, zapewniając tym samym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnych z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

7. Uprawnienia użytkowników

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji ich dotyczących, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia dotyczących jej danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych i przesłania innemu administratorowi.

 

W przypadku przetwarzania danych przez administratora na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych (PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5Ok1vbnRzZXJyYXQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSI+PHNwYW4gc3R5bGU9InRleHQtdW5kZXJsaW5lOm5vbmUiPmJpdXJvQG9uc2Vuc2xlZXBpbmcuY29tPC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+).

 

Użytkownikom przysługuje również prawo do wyrażenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, np. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora, w tym profilowania.

 

Aby zrealizować prawo do sprzeciwu wobec profilowania, prowadzonego za pomocą plików cookies, należy usunąć dotychczas zainstalowane pliki cookies oraz zablokować na stałe zapisywanie tych plików na swoich urządzeniach, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej lub skorzystać z wybranych dodatków lub wtyczek.


Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez Sklep należy kierować na adres poczty elektronicznej PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5Ok1vbnRzZXJyYXQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSI+PHNwYW4gc3R5bGU9InRleHQtdW5kZXJsaW5lOm5vbmUiPmJpdXJvQG9uc2Vuc2xlZXBpbmcuY29tPC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+.

 

[BANER-WZ]
Tworzymy dla ludzi, a nie dla sklepów!
Poznaj najbardziej funkcjonalny materac piankowy Osaka Air oraz inne nasze produkty!

Szanowni Państwo! Celem świadczenia usług na najwyższym poziomie serwisu w naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ