Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0

Co zrobić, aby reklamacja materaca była skuteczna?

14 marca 2021
Reklamacja materaca, prawa konsumenta, rękojmia a gwarancja
Należy pamiętać, że zakup materaca to ważna decyzja, a transparentność informacji uzyskiwanych od producenta i sprzedawcy materaca ma kluczowe znaczenie. To od nich bowiem zależy czy reklamacja materaca będzie mogła być złożona skutecznie. A tym samym czy konsument będzie mógł skorzystać z przysługujących praw bez większych trudności, unikając drogi sądowej.

W Polsce są dwie drogi zgłoszenia reklamacji na materac. Można zgłosić ją z tytułu gwarancji lub rękojmi, które znacząco się od siebie różnią. Większe uprawnienia daje rękojmia na materac, bowiem jest ona obwarowana przepisami prawa. Natomiast gwarancja na materac jest dowolnie ustalana przez producentów, którzy często stosują zapisy gwarancyjne działające niekorzystnie na rzecz konsumenta.
Gwarancja na materac, piankowe materace, sklep z materacami

Obowiązki producenta i sprzedawcy

Niemal każdy materac zawiera pianki poliuretanowe, bowiem te stosuje się nie tylko jako główny element materaców piankowych, ale także jako dodatkową warstwę zabezpieczającą sprężyny w materacach, jak też inne ich elementy. Dlatego istotne jest zrozumienie oznaczeń pianek, aby móc je rozpoznać i ocenić.

Pamiętaj, że pełne parametry pianki powinny składać się z oznaczenia literowego (V, T lub HR) oraz czterocyfrowego ciągu, gdzie dwie pierwsze cyfry reprezentują gęstość w kg/m³, a kolejne dwie cyfry oznaczają twardość w kPa. Alternatywnie, dopuszcza się pięciocyfrowy ciąg, gdy określa się twardość w N. Sprzedawca i producent zawsze mają wobec konsumenta prawny obowiązek ujawnienia parametrów pianek, a więc nie mogą zasłonić się rzekomą tajemnicą przedsiębiorstwa, co notorycznie się zdarza.

Brak ujawnienia konkretnych informacji od producenta czy sprzedawcy, należy rozpatrywać jako celowe wprowadzenie konsumenta w błąd, a tym samym naruszenie przepisów prawa. Należy bowiem pamiętać, że art. 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprost stanowi, iż nieudostępnienie wiedzy o istotnych cechach towaru traktuje się jako działanie na szkodę konsumenta.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 546 §1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu potrzebne wyjaśnienia przed zawarciem umowy, szczególnie jeśli chodzi o pełne parametry pianek poliuretanowych, które są kluczowe dla rdzenia materaca. Brak udzielenia takich informacji to naruszenie tego obowiązku, co może mieć znaczenie w przypadku sporu.

Także zgodnie z art. 5461 §1 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć jasnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji  przed zawarciem umowy. W przypadku materaca przepis ten uznaje się za naruszony, gdy informacje są niejasne, mylące lub ukryte przez sprzedawcę.

Poza tym zgodnie z art. 5461 §3 Kodeksu cywilnego, sprzedawca musi zapewnić klientom odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne w miejscu sprzedaży. Te mają na celu właściwe umożliwienie sprawdzenia jakości i funkcjonalności danego produktu. Jeśli konsument nie ma możliwości przetestowania materaca w warunkach jak najbardziej zbliżonych do panujących w sypialni klienta, sprzedawca narusza ten obowiązek.
Reklamacje materaców, prawa konsumenta, testowanie materaca

Reklamacja materaca z tytułu gwarancji

Reklamacje materaców z tytułu gwarancji producentów stanowią powszechny problem. Warto zdawać sobie sprawę, że gwarantem jest producent, który samodzielnie ustala warunki gwarancji, gdyż prawo nie nakłada konkretnych standardów w tym zakresie. Dlatego składane w tym trybie reklamacje materaców są nagminnie odrzucane.

Należy być szczególnie czujnym podczas analizy wszelkich postanowień zawartych w treści kart gwarancyjnych dołączanych do materaców, ponieważ niektóre zapisy mogą okazać się bardzo niekorzystne dla konsumenta. Jak pokazuje prakyka, niektórzy producenci wymagają, aby materac był umieszczony na konkretnym rodzaju lub modelu stelaża, a nieprzestrzeganie tego warunku może skutkować utratą gwarancji, co jest absurdalne.

Ciekawym aspektem reklamacji materaca jest również kwestia wygnieceń. W niektórych przypadkach zapisy w gwarancji mogą wykluczać roszczenia dotyczące wygnieceń, dopóki nie są one w pełni widoczne wizualnie, a więc z pominięciem ich wyczuwalności. To istotne, gdyż nie wszystkie zapadnięcia materaca są od razu zauważalne. Zatem mimo tego, że materac przestaje być wygodny i funkcjonalny, reklamacja może być odrzucona.

Dlatego w przypadku reklamacji materaca z tytułu gwarancji, zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami gwarancyjnymi przed zakupem. Jeśli zapisy gwarancji już w trakcie lektury wydają się niejasne lub niekorzystne dla konsumenta, lepiej nie finalizować transakcji. Tansparentność warunków gwarancji jest kluczowa dla zabezpieczenia interesów konsumenta. Natomiast właściwe zrozumienie zapisów gwarancyjnych pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przypadku ewentualnych reklamacji.
Rękojmia na materac, producent materaców, dobre materace

Rękojmia a reklamacja materaca

W przypadku reklamacji materaca z tytułu rękojmi, która jest dla klienia korzystniejsza, kluczowym aspektem jest zgodność materaca z umową, jaką łatwo stwierdzić. Samą rękojmie reguluje art. 556 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady. Co do zasady rękojmia obejmuje niezgodności rzeczy z umową, co ma zastosowanie także do materaców.

Opierając się na art. 5561 Kodeksu cywilnego, wady materaca mogą obejmować:
  • brak właściwości, które materac powinien mieć z uwagi na cel umowy, okoliczności lub przeznaczenie;
  • brak właściwości, które obiecywał sprzedawca w stosunku do materaca, a także przedstawionych przy użyciu próbki lub wzoru;
  • nieprzystosowanie do celu korzystania z materaca, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń;
  • wydanie materaca w stanie niezupełnym.
     
Również na podstawie art. 43b Ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności materaca z umową, jaką zawarł z konsumentem. Ten objawia się odstępstwem od opisu, jakości lub funkcjonalności materaca w porównaniu do ustaleń poczynionych przy zawieraniu umowy, a więc także parametrów pianek, które mogły być zakłamane lub ukryte

Zgodnie z art. 5562 Kodeksu cywilnego, gdy wada materaca zostanie stwierdzona przed upływem roku od daty doręczenia go do konsumenta, domniemywa się, że wada istniała w chwili przekazania produktu konsumentce. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, istotne jest zgłoszenie wady po jej stwierdzeniu, co można zweryfikować jedynie po przetestowaniu materaca w warunkach domowych.

Co ważne, w przypadku trudności logistycznych w dostarczeniu materaca wadliwego do sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 §2 Kodeksu cywilnego, możliwe jest udostępnienie go do odbioru w miejscu zamieszkania konsumenta, skąd sprzedawca musi go odebrać. Wszystko to ma na celu skuteczne zabezpieczenie praw konsumenta, a przy tym zachowanie standardów uczciwego obrotu handlowego.
Reklamacja materaca, wysyłka materaców, jak spakować materac

Transparentność przy zakupie materaca

Przy wyborze nowego materaca kluczowym elementem jest transparentność, co ONSEN® jako polska firma z Torunia w pełni rozumie. Jako odpowiedzialny społecznie producent najwyższej jakości materaców piankowych, ONSEN® wyróżnia się nie tylko doskonałym wykonaniem i funkcjonalnością, ale także pełną jawnością parametrów używanych materiałów.

ONSEN® to prawdopodobnie jedyny producent na polskim rynku, który bez wahania ujawnia pełne parametry stosowanych pianek, a nie mylące nazwy własne. Ich rodzaje, gęstości i twardości są zawsze dostępne dla klienta, co każdemu umożliwia świadomy wybór zgodny z oczekiwaniami i preferencjami.

ONSEN® idzie o krok dalej, oferując na swoje materace imponujące 15 lat gwarancji, która nie zawiera niekorzystnych dla klientów kruczków. To potwierdzenie ich wysokiej jakości, ale również zobowiązanie się marki do utrzymywania do trwałej satysfakcji swoich klientów. W dodatku dajemy klientom aż 100 dni na zwrot materaca po jego przetestowaniu.

Prowadzimy wyłącznie bezpośrednią sprzedaż przez własny sklep internetowy. To oznacza brak pośredników, co przekłada się na konkurencyjne ceny, ale również bezpośrednią komunikację między producentem a klientem. Bez zbędnych pośredników proces zakupowy staje się bardziej indywidualny, a więc w pełni skoncentrowany na potrzebach klienta, a także edukacji.

Wybierając swój nowy materac piankowy od ONSEN®, otrzymujesz nie tylko produkt najwyższej jakości, ale także transparentność, gwarancję i prawo zwrotu, a wszystko to oparte na jasnych zasadach. To wszystko sprawia, że zakup materaca staje się przejrzystym i bezpiecznym doświadczeniem, spełniającym oczekiwania nawet wymagających klientów.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami na najlepszym blogu o spaniu i zdrowiu, a także Encyklopedią Zdrowego Snu przygotowaną przez zespół specjalistów ONSEN®. Osobom dbającym o zdrowie kręgosłupa, polecamy zestaw ćwiczeń na kręgosłup przygotowany przez fizjoterapeutę.
Zwrot materaca, testowanie materaców, jak wybrać materac

FAQ: Reklamacja materaca

Czy można reklamować materac?

Tak, materace można reklamować zarówno z tytułu rękojmi, której przepisy określa Kodeks cywilny , jak i gwarancji udzielonej przez producenta. Reklamacja powinna być zgłoszona w przypadku stwierdzenia wad, niezgodności z umową lub innych problemów z funkcjonalnością produktów. Może obejmować nieprawidłowe parametry pianek, wadliwe działanie czy zapadanie się sprężyn lub pianki.

Czy można zwrócić materac?

Tak, materac zakupiony przez internet można bez problemów zwrócić. Nawet po jego rozpakowaniu i używaniu zgodnie z przeznaczeniem, o czym mówi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-681/17. Polski producent ONSEN® oferuje aż 100 dni na przetestowanie materaca i podjęcie decyzji o ewentualnym zwrocie, a przy tym 15 lat gwarancji.

Co obejmuje gwarancja na materac?

Korzystnie napisana gwarancja na materac obejmuje każdą wadę, która wpływa na funkcjonalność materaca, a także wszelkie niezgodności z umową. W praktyce oznacza to, że producent powinien zobowiązać się do naprawy lub wymiany materaca w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub niezgodności z parametrami, które zadeklarował w specyfikacji produktu.

Na co powołać się w reklamacji materaca?

W reklamacji materaca warto powołać się na przepisy prawa, a przede wszystkim na Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym rękojmi, czyli niezgodności materaca z umową. Kluczowe jest także dokładne opisanie, czy materac właściwie spełnia swoje zadanie, jak również czy posiada funkcjonalności obiecane przez sprzedawcę. Warto zweryfikować, czy wnętrze materaca jest zgodne z podaną specyfikacją.

Ile powinno być gwarancji na materace?

Uczciwi producenci udzielają pełnej gwarancji na swój materac, wynoszącej przynajmniej 10-15 lat. Należy jednak zwrócić uwagę na wyłączenia gwarancji, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Warto choćby sprawdzić zapisy dotyczące odległości między szczebelkami w stelażu, bowiem często producenci stosują ograniczenia gwarancyjne oparte na związanych z nimi absurdalnych zasadach.

Udostępnij
Newsletter - bądź na bieżąco!
Bez wyrażenia zgody nie możemy dodać Twojego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera ONSEN®.
Dziękujemy za dołączenie do grupy subskrybentów newslettera ONSEN®!
Komentarze
Wystąpiły błędy w formularzu.
Imię lub pseudonim *
Adres e-mail (nie będzie widoczny)
Number telefonu (nie będzie widoczny)
Komentarz *
Dziękujemy za dodanie komentarza!
Więcej cennych i przydatnych porad ekspertów...