Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0

Czym jest komfort i jak go zapewnić?

20 kwietnia 2022
Komfort, wygodny materac, komfortowe łóżko, strefa komfortu, zadowolenie z życia
Komfort jest czymś, co wielu z nas docenia. Coraz więcej z nas mówi o komforcie życia czy komforcie finansowym. Dodatkowo często zwracamy uwagę na nasz komfort snu, a rekordy popularności bije pojęcie strefy komfortu, którą rzekomo można opuszczać.

Mimo tego zdefiniowanie tego, czym jest komfort, przysparza dużej części społeczeństwa mniejszych lub większych trudności. Jego rozumienie jest bowiem zróżnicowane i często zależy nie tyle od środowiska, z jakiego się wywodzimy, ale od doświadczeń życiowych.

 


Inne poczucie komfortu posiadają bowiem osoby cierpiące na insomnię czy też bezdech senny, które bezpośrednio wpływają na komfort snu, a całkowicie odmienne te po wszczepieniu endoprotezy biodra. Komfort inaczej rozumieć będą też osoby zdrowe. Nie wynika to jednak z tego, że komfort jest dla każdego z nas czymś innym, ale z subiektywnego postrzegania jego odczuwania.

Komfort, wygodny materac, komfortowe łóżko, strefa komfortu, zadowolenie z życia

Komfort – definicja polska

Definicja komfortu przyjęta przez Polskie Wydawnictwo Naukowe określa ogół warunków zewnętrznych zapewniających człowiekowi wygodę oraz stan polegający na zaspokojeniu potrzeb fizycznych i psychicznych przy braku kłopotów. 

Inne polskie opracowania mówią, że komfort to zespół czynników lub warunków zapewniających wygodę. W słownikach znaleźć możemy również informację o tym, że komfort powinien zaspokajać wszystkie potrzeby i nie powodować napięcia czy bólu. W ich myśl komfortowe przedmioty powinny ułatwiać i uprzyjemniać życie.

Mylnie zaś łączy się niekiedy komfort z dobrobytem czy elegancją. Komfort jest bowiem dostępny dla wszystkich, a nie tylko osób bogatych lub dbających o wygląd zewnętrzny. Odczucie to w żaden sposób nie jest zdeterminowane pozycją społeczną.
Komfort, wygodny materac, komfortowe łóżko, strefa komfortu, zadowolenie z życia

Komfort – definicja brytyjska

W rozumieniu brytyjskiego Oxford University za komfort uważa się stan fizycznego zrelaksowania i uwolnienia od bólu. Zgodnie z jego definicją, komfort powinien zapewniać przyjemność i zaspokajać wszystkie potrzeby. Za komfortowy produkt uznaje ona dodatkowo taki produkt, który został zaprojektowany z myślą o wygodzie i wydajności.

Podobnie komfort rozumiany jest przez brytyjski Cambridge University. Zgodnie z jego definicją komfort oznacza bowiem przyjemne odczucie odprężenia i wolności od bólu. Za komfortowy produkt uznaje ona coś, co poprawia samopoczucie oraz czyni życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Musi on więc zapewniać uczucie fizycznej i psychicznej wolności od bólu czy nawet cierpienia.
Komfort, wygodny materac, komfortowe łóżko, strefa komfortu, zadowolenie z życia

Komfort – definicja amerykańska

Komfort w rozumieniu amerykańskiego University of Harvard, oznacza wygodę i skuteczność, na którą składa się też łatwość użytkowania danego produktu oraz użycie najlepszych materiałów do jego produkcji.

Podobnie przedstawia definicję komfortu słynny amerykański Collins Dictionary. Zgodnie z nim bowiem komfort to stan fizycznego relaksu i psychicznego zadowolenia, w trakcie którego nie odczuwa się żadnego bólu, ani innych nieprzyjemnych doznań.

Poza tym komfort w rozumieniu amerykańskiego Collins Dictionary oznacza także, że służące mu produkty czynią życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Kojarzy się on więc wyłącznie z pozytywnymi doznaniami, wykluczając wszelkie negatywne czynniki.
 
Strefa komfortu, bezpieczeństwo, domowe ognisko, wygodny sen

Komfort – psychologia

Jak wyjaśnia mgr Mateusz Nesterok, współpracujący z ONSEN® psycholog zdrowia i rehabilitacji, nazywanie pewnych cech i zjawisk strefą komfortu stanowi wyłącznie pewne uproszczenie, które utarło się w mowie potocznej. Wskazuje, że strefa komfortu oznacza własną przestrzeń, która zapewnia zaspokojenie wszystkich potrzeb, w tym głównie potrzeb fizjologicznych i potrzeby bezpieczeństwa.

Znajdowanie się wewnątrz strefy komfortu oznacza więc adekwatną kondycję fizyczną i dobry nastrój, co przekłada się na oczekiwane funkcjonowanie biopsychospołeczne czlowieka. Wywodzi się ona zatem bezpośrednio z definicji komfortu oraz tego, co w psychologii zdrowia składa się na homeostazę.

Na to, co nazywamy strefą komfortu, składają się nasze codzienne nawyki, które niekiedy przyjmują już formę heurystyk myślenia, czyli wyuczonych schematów postępowania. Wszystko to, co poza nie wykracza i wymaga dostosowania się do nowych warunków, często nazywa się wyjściem poza strefę komfortu. Tę jednak mgr Mateusz Nesterok uważa za konstrukt, który w swojej materii jest całkowicie pozbawiony racji bytu.

Wskazuje on, że w rozwiniętym społeczeństwie niemożliwe jest funkcjonowanie wyłącznie w ramach tego, co nazywa się strefą komfortu. Codziennie uczymy się i zdobywamy nowe doświadczenia, co wynika właśnie z dostosowywania się każdego z nas do zmieniającego się z każdą minutą otoczenia. Doznajemy też całego wachlarzu emocji, a także napięć czy stresu koniecznych dla przeżycia. Oznaczałoby to więc, że w ciągu dnia znajdujemy się poza strefą komfortu najczęściej dłużej, aniżeli w strefie komfortu.

Dodatkowo wyjaśnia on, że doświadczanie czegoś nowego nie musi powodować wychodzenia poza ramy tego, co nazywamy strefą komfortu. Często bowiem doświadczanie czegoś nowego nie powoduje deprywacji potrzeb, a niekiedy wręcz ich realizację. Poza tym nie zawsze musi ono wywoływać zmniejszenie zadowolenia czy nasilenie dolegliwości bólowych, a zdarza się, że jest całkowicie odwrotnie. Skoro zaś nadal odczuwamy komfort, mimo że wymaga on dostosowania się do nowych warunków, nie możemy mówić o wyjściu poza strefę komfortu.

W rzeczywistości więc przekraczanie strefy komfortu należy uznawać za coś potocznego i umownego. Granice strefy komfortu nie zostały jasno i konkretnie wytyczone, co utrudnia rozpatrywanie tego pojęcia na gruncie naukowym. Jednocześnie większość psychologów stoi na stanowisku, że pojęcie wychodzenia poza strefę komfortu nie ma naukowego uzasadnienia. Jest natomiast pojęciem chwytliwym i popularnym, na którego wprowadzeniu do mainstreamu zarabia wiele osób.
Piramida potrzeb Maslowa, samorealizacja, uznanie, przynależność, bezpieczeństwo, odżywianie, seks, sen

Komfort – teoria a praktyka

W ONSEN® stoimy na stanowisku, że komfort nie jest czymś, co podlega jakiejkolwiek gradacji. Nie powinno się oceniać poziomu komfortu na wymyślnych skalach, ale w prosty i bezpośredni sposób określać czy coś nam ten komfort daje czy też go nie zapewnia. Komfort to po prostu komfort. Albo więc ten komfort coś nam przynosi, albo nie przynosi. Nie może natomiast przynosić go połowicznie.

Trudno jest bowiem wyobrazić sobie, aby uznać, że dany produkt częściowo powoduje ból i pogorszenie samopoczucia, a częściowo znosi dolegliwości bólowe i polepsza nastrój. Żaden produkt nie może być po części wygodny, a po części niewygodny. Absurdem byłoby też, żeby w jakiś stopniu dawał nam poczucie odprężenia, a w jakimś wywoływał zmęczenie.
Nie istnieje mniejszy czy większy komfort, ponieważ nie podlega on żadnej gradacji. Komfort jest lub go nie ma.
Podczas procesu design thinking, który towarzyszy tworzeniu naszych wszystkich produktów, kierujemy się tym, aby dawały one komfort w pełnym wymiarze i odpowiednim rozumieniu. W trakcie całego procesu zwracamy uwagę na to, aby produkowane przez nas materace, ale też poduszki ortopedyczne oraz pościele i akcesoria do spania, były niezaprzeczalnie komfortowe.

Naszym celem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb, jakie nasi klienci posiadają w trakcie snu. To zaś niezależne jest od ich stanu zdrowia. Komfortowe produkty ONSEN® dedykujemy bowiem zarówno osobom zdrowym, jak i posiadającym rozmaite schorzenia. Ich korzystna, uczciwa cena jest wynikiem chęci zadbania o ich jak największą dostępność.

Najlepszym wyrazem dbania o komfort klientów jest stworzenie przez ONSEN® idealnego materaca Osaka Air, który pozwala na fizyczny i psychiczny relaks, a także wywołuje poczucie odprężenia. Dzięki jego starannie przemyślanej warstwowej budowie, przyczynia się on go usuwania lub zmniejszania dolegliwości bólowych, czyniąc życie łatwiejszym i przyjemniejszym.

Posiada on również status wyrobu medycznego klasy pierwszej, co wynika z jego korzystnych dla zdrowia właściwości. Tym samym sprawdza się on zarówno w profilaktyce, jak też leczeniu i rehabilitacji różnorakich stanów chorobowych.

Dbając o to, aby komfort był powszechnie dostępny, oferujemy zakup naszych produktów również na raty oraz z atrakcyjnymi rabatami. Nadto mogą być one testowane aż przez 100 dni od doręczenia zamówienia oraz są objęte nawet 15 latami gwarancji producenta.

Dla nas punkt widzenia nie powinien zależeć od punktu leżenia, ale mieć konkretny i merytoryczny charakter. Dlatego też bardziej niż na sprzedaży, ONSEN® skupia się na upowszechnianiu rzetelnych informacji przez prowadzenie bloga o spaniu, co stanowi wyraz dbałości o konsumentów i odpowiedzialności społecznej.
​​​​​​​

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami na najlepszym blogu o spaniu i zdrowiu, a także Encyklopedią Zdrowego Snu przygotowaną przez zespół specjalistów ONSEN®.

Komfort, wygodny materac, komfortowe łóżko, strefa komfortu, zadowolenie z życia

FAQ: Komfort

Co to jest komfort?

Komfort to stan fizycznego relaksu i psychicznego zadowolenia. Celem komfortu jest uczynienie życia łatwiejszym i przyjemniejszym. Składają się więc na niego same przyjemne doznania. Co do zasady komfort wyklucza występowanie czynników zakłócających spokój i przyjemność.

Co to jest strefa komfortu?

Strefa komfortu to obszar znajdujący się w ludzkiej psychice. Pozostawanie w strefie komfortu daje człowiekowi poczucie zaspokojenia wszystkich potrzeb biopsychospołecznych, a tym samym nie wywołuje żadnych negatywnych odczuć. Życie w strefie komfortu jest więc do do zasady wolne od stresu, a jednocześnie łatwe i przyjemne.

Co składa się na komfort?

Na komfort składa się przede wszystkim pełne odprężenie i wolność od bólu. Komfort zakłada bowiem dobre samopoczucie, brak napięcia emocjonalnego i stresu. Stąd też na komfort składają się czynniki zarówno biologiczne, jak i psychiczne oraz społeczne. Komfort rozumieć można więc jako rodzaj homeostazy.

Na czym polega komfort snu?

Komfort snu polega na zapewnieniu sobie takiego łóżka, materaca, poduszki i pościeli, które nie będą wywoływać żadnych negatywnych odczuć. Co do zasady komfort snu oznacza, że mają one wywoływać same pozytywne odczucia, a przede wszystkim wygodę. Komfort snu zapewnią więc tylko te produkty, które zaspokajają wszystkie potrzeby.

Jak poprawić komfort snu?

Komfort snu można poprawić przede wszystkim przez używanie materaca, poduszki i pościeli, które posiadają określone funkcjonalności odpowiadające konkretnym potrzebom. Poza tym warto jest zadbać o higienę snu, na którą składa się chodzenie spać i wstawanie o stałej porze, a także niespożywanie posiłków bezpośrednio przed snem i ograniczanie dostępu do światła niebieskiego.

Udostępnij
Newsletter - bądź na bieżąco!
Bez wyrażenia zgody nie możemy dodać Twojego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera ONSEN®.
Dziękujemy za dołączenie do grupy subskrybentów newslettera ONSEN®!
Komentarze
Wystąpiły błędy w formularzu.
Imię lub pseudonim *
Adres e-mail (nie będzie widoczny)
Number telefonu (nie będzie widoczny)
Komentarz *
Dziękujemy za dodanie komentarza!
Więcej o komfortowym śnie
Poznaj historię Klientów,
którzy zaufali produktom ONSEN®
Poduszki ortopedyczne Standard
Poszewki na poduszki ortopedyczne Standard
Poszewki na poduszki ortopedyczne Skin+
Materac piankowy Osaka Air
Poduszki ortopedyczne Skin+
Pościel
Maty i akcesoria
Zestawy
Meble ergonomiczne
[BANER-WZ]
Tworzymy dla ludzi, a nie dla sklepów!
Poznaj najbardziej funkcjonalny materac piankowy Osaka Air oraz inne nasze produkty!

Szanowni Państwo! Celem świadczenia usług na najwyższym poziomie serwisu w naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ