Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0

Zwrot materaca – co zrobić, jeśli sprzedawca go utrudnia?

5 stycznia 2023
Zwrot materaca, wymiana materaca, prawa konsumenta, zakupy przez internet
Z zasady zwrot materaca nie powinien być problematyczny, jeśli kupno materaca miało miejsce przed internet. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym, zwrot materaca zależy natomiast od wewnętrznej polityki danego przedsiębiorcy.

Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że sprzedawcy notorycznie utrudniają lub uniemożliwiają zwrot materaca, niezależnie od kanału sprzedaży. Często też po wczytaniu się w regulaminy dostrzec można, że są one dla konsumentów mało korzystne. Niekiedy zaś możliwość zwrotu materaca w rzeczywistości polega na możliwości jego wymiany na droższy model.

Mimi tego, że działania wielu z nich naruszają przepisy prawa, a część została już ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to czują się oni całkowicie bezkarni. Z jednej strony wynika to z niskiej świadomości konsumenckiej, zaś z drugiej ze zbyt mało dotkliwych kar oraz niedużej ilości przeprowadzanych kontroli.

Dlatego też, sprzeciwiając się nieuczciwym sprzedawcom materaców, specjaliści ONSEN® przygotowali tekst stanowiący pomoc dla klientów, którzy borykają się z przedsiębiorcami deptającymi ich prawa. Opisywane w nim mechanizmy i przepisy prawa dotyczą nie tylko materaców, ale też innych towarów. Dzięki temu ma on charakter uniwersalny, niosąc pomoc osobom nieposiadającym wiedzy prawnej.
Wymiana materaca, zwrot materaca, najlepsze materace, producent materaców

Zwrot materaca – opakowania

Tym, co bardzo często opowiadają nam klienci relacjonujący swoje doświadczenia ze sklepów z materacami, jest informowanie przez sprzedawców, że materace zakupione przez internet mogą być zwracane tylko wtedy, gdy nie są rozpakowane. Niekiedy dochodzi do tego wymóg ich składania w określony sposób, a nawet rolowania.

Wymagania te są absurdalne. Abstrahując od braku możliwości rolowania materaca w warunkach domowych, co wymaga użycia specjalistycznych pras, testowanie materaca zapakowanego w folię brzmi jak żart. Dla wielu osób żartem jednak nie jest, bowiem w ten sposób uniemożliwiony jest im zwrot materaca.

Oczywiście takie ograniczenia nie mają żadnych podstaw prawnych. Ich głównym celem jest zniechęcanie konsumenta do zwrotu materaca, co ma na celu wyłącznie zwiększenie zysku przedsiębiorcy. Mało kto bowiem decyduje się na złożenie pozwu przeciwko niemu, choć cywilizowany świat uznaje je za klauzule niedozwolone.
Pakowanie materaca, sklep z materacami, rolowanie materaców, wysyłka materacy

Zwrot materaca – opłaty

Część przedsiębiorców całkowicie wyklucza zwrot materaca zakupionego przez internet, co motywuje ich rzekomym wyłączeniem z przepisow Ustawy o prawach konsumenta. Działanie takie jest całkowicie sprzeczne z porządkiem prawnym. Dodatkowo narusza ono interes konsumentów w rażący i karygodny sposób.

Dlatego też niektóre sklepy z materacami, podobnie jak kilku znanych producentów materaców, choć nie zdecydowało się na takie wątpliwe prawnie rozwiązania, stara się obejść przepisy prawa. Najczęściej spotykaną metodą jest stosowanie zapisów regulaminowych, które zakładają zwrot ceny materaca po odliczeniu opłat za ich rzekome czyszczenie czy dezynfekcję.

Także takie rozwiązanie budzi ogromne wątpliwości prawne. Co do zasady bowiem, zwrot materaca w terminie i trybie ustawowym nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości materaca tylko wtedy, gdy przed zwrotem wykroczył on poza zakres konieczny do oceny jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Wielu takich przedsiębiorców z góry przyjmuje, że zwrócony materac zmniejszył swoją wartość o procent czy kwotę określoną w regulaminie. Tym samym zakłada się z góry, że zwrócony materac zawsze był testowany w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie. To zaś większość prawników i sędziów uważa za niedopuszczalne.

Przedsiębiorca musi jednak wykazać, że materac używany był nieodpowiednio, co rzeczywiście zmniejszyło wartość materaca, a także w racjonalny sposób udokumentować poniesione w związku z tym straty. Używanie zaś materaca zgodnie z przeznaczeniem nie może powodować nakładania na konsumentów dodatkowych opłat.

Tym samym zwrot materaca zakupionego przez internet w myśl prawa jest zawsze możliwy. Jednocześnie konsument, poza nielicznymi wyjątkami, nie może ponosić z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Szczególnie wtedy, gdy – jak w ONSEN® – zwrócony materac nie wraca już do sprzedaży, ale jest utylizowany lub przerabiany na posłania dla zwierząt domowych.
Producent materacy, salon materaców, wysłanie materaca, higiena snu

Zwrot materaca – prawo

Materac jako towar stanowi rzecz ruchomą zdefiniowaną w art. 2 pkt 4a Ustawy o prawach konsumenta, a także rzecz jako przedmiot materialny w myśl art. 45 Kodeksu cywilnego. Definicjom tym podlega niemal wszystko to, co możemy kupić w sklepach stacjonarnych czy też w sklepach internetowych.

Podstawowym aktem prawnym, na który powinniśmy zwrócić uwagę, gdy zamierzamy dokonać zwrotu materaca, jest Ustawa o prawach konsumenta. To ona bowiem reguluje obowiązki przedsiębiorcy względem konsumentów. Równie ważny jest także Kodeks cywilny, który ma zastosowanie przy wszelkiego rodzaju umowach, także tych zawieranych między sklepem a klientem.

Prawo do zwrotu materaca zakupionego w sklepie internetowym wynika bezpośrednio z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Ten nakłada bowiem na każdego sprzedawcę obowiązek przyjmowania zwrotów materaców w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Zwrot ten związany jest z odstąpieniem od umowy sprzedaży.

Odbywać może się bez podawania przyczyny, a konsument nie musi z tego tytułu ponieść żadnych dodatkowych kosztów. Jednak na podstawie art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi koszt zwrotu rzeczy, a więc przesyłki zwrotnej. Przy czym, jeśli gabaryty lub waga przesyłki przekraczają limity określone regulaminami Poczty Polskiej, to na podstawie art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach konsumentów koszt przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.

Choć w wielu sklepach mówi się, że zwrot materaca jest niemożliwy ze względów higienicznych, nie jest to prawdą. Nagminne jest wprowadzanie klientów błąd, iż materac stanowi przedmiot osobistego użytku, który nie podlega zwrotowi po otwarciu opakowania, w bezpośredni i rażący sposób narusza przepisy prawa.

Materace nie są bowiem objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. Tym samym uniemożliwianie zwrotu materaca na podstawie takiego zapisu (klauzuli abuzywnej) stanowi naruszenie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przez ograniczenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zgodnie z decyzją nr RPZ-12/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowi ono działanie niedozwolone, albowiem jest to nieuczciwa praktyka rynkowa w rozumieniu art. 5 ust. 3 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta w związku z art. 5 ust. 1-2 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W konsekwencji zaś wyłączenie możliwości zwrotu materaca zakupionego w sklepie internetowym stanowi naruszenie art. 24 ust. 1-2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Na temat zwrotu materaca wypowiedziały się polskie urzędy, a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zwrotu materaca bezpośrednio dotyczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-681/17, który bezpośrednio stanowi o tym, iż zwrot materaca zakupionego w sklepie internetowym jest dozwolony również wtedy, gdy został on wyjęty z folii lub innego opakowania. 

W uzasadnieniu wydanego wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwany także TSUE, wskazał, że nawet potencjalne używanie zwróconego materaca nie czyni go niezdatnym do ponownego użytku. Za przykład podał zaś hotele, gdzie te same materace przez lata służą różnym klientom.

Nadto zauważył on, iż istnieją techniki pozwalające na wyczyszczenie materaca tak, aby jego ponowna sprzedaż nie przyniosła żadnego uszczerbku dla wymogów w zakresie ochrony zdrowia lub higieny.

W ocenie sędziów materac stanowi produkt tożsamy z odzieżą. Aby przekonać się o konkretnych funkcjonalnościach materaca, a w konsekwencji prawidłowo ocenić jego cechy, konsument musi go rozpakować. Niemożliwe jest bowiem określenie jego właściwości przez folię czy inne opakowanie. Także z punktu widzenia logiki byłoby to całkowicie absurdalne.

Co jest dodatkowo istotne, zwrot materaca, którego waga i gabaryty uniemożliwia nadanie przesyłki Pocztą Polską, dokonany w trybie i terminie ustawowym, następuje zawsze na koszt sprzedawcy. Wynika to bezpośrednio z art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach konsumentów.
Zwrot materaca zakupionego przez internet jest możliwy także po wyjęciu go z opakowania.
Kwestia ta wygląda zaś inaczej, gdy zamierzamy dokonać zwrotu materaca zakupionego w sklepie stacjonarnym. Przepisy nakładają bowiem obowiązek przyjmowania zwrotów tylko w stosunku do produktów zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc na przykład w sklepie internetowym czy podczas jednego z budzących wątpliwości pokazów.

Przyjmowanie zwrotów produktów, a w tym i zwrotu materaca, przez sklepy stacjonarne, jest uzależnione od woli sprzedawcy i jego własnej polityki zwrotów. Ta jednak także musi być czytelna, bowiem stanowi część umowy, jaką w myśl przepisów Kodeksu cywilnego jest umowa kupna.

Dotyczy to sytuacji, w których dany materac jest w pełni zgodny z ofertą, a tym samym z zawartą umową. Gdy parametry użytych w nim materiałów odbiegają od obietnic producenta materaców lub sprzedawcy, uprawnia nas to do zwrotu materaca na podstawie niezgodności towaru z umową.

Szczególnie zaś, kiedy w produkcji materaca wykorzystano inny rodzaj pianki poliuretanowej lub/i różnią się one gęstością czy twardością od tych, jakie wskazano. Jest to bowiem wada istotna i wpływająca na działanie produktu w sposób, który do usunięcia możliwy jest wyłącznie przez wymianę danego materaca na nowy egzemplarz, jaki byłby od niej wolny.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli sprzedana rzecz nie jest zgodna z umową. Poza tym na podstawie art. 579 §1 Kodeksu cywilnego, kupujący ma prawo do wykonywania z tego tytułu uprawnień. Wśród nich wymienia się żądanie naprawy lub wymiany produktu na nowy, a także możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży.
Zwrot materaca, najlepsze materace, sklep z materacami, producent materacy
Generalnie więc materace online są zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem, aniżeli kupowanie ich w sklepach stacjonarnych. Choć najczęściej są to te same sklepy z materacami, jakie występują stacjonarnie, to sam fakt możliwości zwrotu materaca zakupionego przez internet przemawia za ich kupowaniem w ten sposób. Te bowiem, jeśli okażą się nietrafione, w myśl prawa mogą zostać zwrócone. Choć nierzadko z wieloma problemami.

ONSEN® otwarcie sprzeciwia się nieuczciwym praktykom większości producentów materaców i sprzedawców. Swoją misję realizujemy przekazując rzetelną wiedzę na tematy związane ze snem i obnażając stosowane przez konkurencję techniki manipulacyjne. Przyjęliśmy tym samym rozwiązania, które praktycznie minimalizują do zera ryzyko związane z zakupem.

Mając świadomość tego, że testowanie materaca we własnej sypialni jest konieczne i wymaga przynajmniej 30 nocy, podjęliśmy decyzję o przekroczeniu granic ustawowych na zwrot materaca. Wszystkie produkty ONSEN® podlegają przejrzystej polityce zwrotów w ciągu 100 dni, a dodatkowo objęte są nawet 15-letnim okresem gwarancji.
 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami na najlepszym blogu o spaniu i zdrowiu, a także Encyklopedią Zdrowego Snu przygotowaną przez zespół specjalistów ONSEN®. Osobom dbającym o zdrowie kręgosłupa, polecamy zestaw ćwiczeń na kręgosłup przygotowany przez fizjoterapeutę.

Materace piankowe, materac wysokoelastyczny, sklep z materacami, zwrot materaca

FAQ: Zwrot materaca

Czy można dokonać zwrotu materaca zakupionego w sklepie stacjonarnym?

Tak i nie. Zwrot materaca zakupionego w sklepie stacjonarnym, jeśli jest on zgodny z umową, może nie być możliwy. Prawo nie nakłada bowiem na sklepy stacjonarne obowiązku przyjmowania zwrotów pełnowartościowych produktów. Jeśli jednak zakupiony produkt jest niezgodny z umową, podlega on z tego tytułu możliwości zwrotu z mocy prawa.

Czy można dokonać zwrotu materaca zakupionego w sklepie internetowym?

Tak. Zwrot materaca zakupionego w sklepie internetowym jest podstawowym prawem konsumenta. Może nastąpić on bez wskazania powodu i nie może powodować żadnych dodatkowych obowiązków po stronie konsumenta, za wyjątkiem pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Również jednak koszt przesyłki w niektórych przypadkach zobowiązany jest pokryć sprzedawca.

Czy można zwrócić rozpakowany materac?

Tak. Zwrot materaca może nastąpić niezależnie od tego, czy znajduje się on w oryginalnym opakowaniu, czy też opakowaniu zastępczym. Mówią o tym zarówno polskie przepisy prawa, jak i dotychczasowe decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy to nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-681/17.

Jak dokonać zwrotu materaca?

Zwrot materaca w terminie i trybie ustawowym należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty jego wydania. Następnie zaś musi być on doręczony do sprzedawcy. Zwrot materaca może nastąpić przez jego osobiste dostarczenie do najbliższej siedziby przedsiębiorcy (np. sklepu firmowego w danym mieście), jak też przez wysyłkę do jego centrali czy magazynu. Wybór ten należy zawsze do konsumenta. Jeśli przedsiębiorca posiada więcej niż jeden adres, nie może narzucić konsumentowi obowiązku dostarczenia zwracanego materaca do konkretnej siedziby.

Kiedy zwrot materaca wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Zwrot materaca w terminie i trybie ustawowym nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Za zmniejszenie wartości towaru konsument odpowiada tylko wtedy, gdy podczas użytkowania materaca wykroczył on poza zakres konieczny do oceny jego charakteru, cech i funkcjonowania. Przedsiębiorca musi jednak udowodnić, że dane użytkowanie rzeczywiście zmniejszyło wartość materaca, a także w racjonalny sposób udokumentować poniesione w związku z tym koszta. Używanie materaca zgodnie z przeznaczeniem nie może powodować nakładania na konsumentów dodatkowych opłat.

Udostępnij
Newsletter - bądź na bieżąco!
Bez wyrażenia zgody nie możemy dodać Twojego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera ONSEN®.
Dziękujemy za dołączenie do grupy subskrybentów newslettera ONSEN®!
Komentarze
Grzegorz pisze:
Jedno nie zostało poruszone w artykule - materace o statucie wyrobu medycznego, które kompletnie niczym się nie różnią od tych bez tego statusu, poza tym, że nie mogą być zwracane!
Dodano: 29 maja 2023, 11:13. Dodaj odpowiedź
Dorota pisze:
Mogą być zwracane, piszą o tym w regulaminie. Znajomy korzystał ze zwrotu poduszki, wymieniając na inną.
Dodano: 29 maja 2023, 15:29. Dodaj odpowiedź
Ekspert ONSEN® pisze:
Nasze produkty mogą być zwracane w ciągu 100 dni. Bez żadnych problemów.
Dodano: 6 lipca 2023, 14:27. Dodaj odpowiedź
Sławek pisze:
Czy materac o statusie medycznym może zostać zwrócony jeżeli minął termin 14 dni? W jakim regulaminie jest o tym mowa? Czy 14 dni liczone jest od momentu spłacenia i wystawienia faktury czy od dnia dostarczenia?
Dodano: 6 sierpnia 2023, 11:20. Dodaj odpowiedź
Ekspert ONSEN® pisze:
U szanującego przepisy sprzedawcy materac można zwrócić. Termin zawsze liczy się od dnia doręczenia.
Dodano: 5 września 2023, 08:30. Dodaj odpowiedź
danuta pisze:
Zakupiłam materac na stronie FDM , rozpakowałam w domu , czy może być problem ze zwrotem?
Dodano: 22 października 2023, 07:33. Dodaj odpowiedź
Ekspert ONSEN® pisze:
Jeśli zgłoszenie zwrotu nastąpi w ciągu 14 dni od zakupu to nie powinno być żadnego problemu. Sprzedawca może mieć ofertę, która wydłuża termin zwrotu do 30 dni czy 100 dni, ale nie może jej skrócić. Jeśli natomiast zakup miał miejsce więcej niż 14 dni temu do odstąpienie od umowy bez podania przyczyny może być niemożliwe. Chyba, że towar nie jest zgodny z umową i chce Pani skorzystać z prawa do rękojmi. Jeśli potrzebuje Pani pomocy prosimy o kontakt (biuro@onsensleeping.com).
Dodano: 23 października 2023, 08:17. Dodaj odpowiedź
Tomasz pisze:
Witam. Materac zakupiony w sklepie stacjonarnym z przesyłką do domu. Nie rozpakowany z oryginalnej folii. Czy można zwrócić?
Dodano: 1 listopada 2023, 13:28. Dodaj odpowiedź
Ekspert ONSEN® pisze:
To zależy, bo do transakcji doszło w sklepie stacjonarnym. Nie ma więc ustawowych 14 dni na zwrot. Z pomocą może przyjść regulamin sprzedawcy, ale rzadko takowi na zwroty materaców zezwalają. Zatem tak naprawdę jedyną opcją zwrotu byłoby dowiedzenie, że materac jest niezgodny z umową (rękojmia).
Dodano: 29 listopada 2023, 13:54. Dodaj odpowiedź
Anna pisze:
Jak zwrócić materac, który został zakupiony przez internet, sprzedawca oferuje darmowy zwrot ale mówi, że materac należy złożyć? Materaca nie da się w żadnym wypadku złożyć, nawet na pół, przyjechał w rulonie. W całości jest ponadgabarytowy a kobieta okłamała mnie, że da się to zapakować i odesłać, a to niemożliwe.
Dodano: 21 stycznia 2024, 01:32. Dodaj odpowiedź
Ekspert ONSEN® pisze:
W przypadku trudności logistycznych w dostarczeniu materaca wadliwego do sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) §2 Kodeksu cywilnego, możliwe jest udostępnienie go do odbioru w miejscu zamieszkania konsumenta, skąd sprzedawca musi go odebrać. Wszystko to ma na celu skuteczne zabezpieczenie praw konsumenta, a przy tym zachowanie standardów uczciwego obrotu handlowego.
Dodano: 6 lutego 2024, 12:48. Dodaj odpowiedź
Wystąpiły błędy w formularzu.
Imię lub pseudonim *
Adres e-mail (nie będzie widoczny)
Number telefonu (nie będzie widoczny)
Komentarz *
Dziękujemy za dodanie komentarza!
Więcej cennych i przydatnych porad ekspertów...