Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0

Bądź jak my, zaczynaj od DLACZEGO!

12 lutego 2022
Zaczynaj od dlaczego, filozofia biznesu, materace, producent materaców, sklep z materacami
Na polskim rynku istnieje bardzo wiele firm. Są to zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. Każda z nich jest w stanie bez żadnych trudności opisać to, CO robi. Część jest też wskazać, CZYM różni się od konkurencji. Tymczasem niemal nikt nie jest w stanie wskazać, DLACZEGO zajmuje się danym obszarem.

 

 

Onsen Sleeping powstał w duchu idei ZACZYNAJ OD DLACZEGO stworzonej i propagowanej przez Simona Sineka, amerykańskiego pisarza i mówcy motywacyjnego, który niezmiennie inspiruje ludzi do tego, aby robili w życiu to, co ich samych inspiruje.
Zaczynaj od dlaczego, filozofia biznesu, materace, producent materaców, sklep z materacami
Właśnie to powoduje, że z Onsen Sleeping nie płyną komunikaty, które zgodne są z popularnymi schematami nastawionymi na zysk, ale rzetelna wiedza. Jej zadaniem jest edukowanie społeczeństwa na tematy związane ze snem, a także obnażanie szkodliwych kłamstw i niedomówień, z jakimi nagminnie spotykamy się w branży materacowej czy poduszkowej.
Zaczynaj od dlaczego, prowadzenie firmy, etyka biznesu, polityka firmy

Zaczynaj od DLACZEGO – przekonanie

W wielu miejscach Simon Sinek, twórca idei ZACZYNAJ OD DLACZEGO, przedstawia różnego rodzaju studia przypadków opartych na rzeczywistych praktykach, jakie wiele organizacji stosuje w swojej działalności. Wykorzystuje w tym celu bardzo czytelne przykłady firm.

Rzeczone różnice obrazuje, między innymi, przy pomocy opisu dwóch firm produkujących samochody. Jedna z nich, mająca siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w dalszym ciągu dopasowuje gotowe drzwi do samochodu za pomocą gumowych młotków. Natomiast druga, która mieści się w Japonii, od wielu lat projektuje drzwi do samochodu od początku tak, aby do niego idealnie pasowały i nie wymagały poprawek.

Jest to oczywiście tylko jeden element innowacyjności procesu produkcji tej firmy, która w całości opiera się na wcześniej określonym DLACZEGO i na jego podstawie tworzy całe produkty.


Mimo tego działae zaprezentowane na przykładzie japońskiej firmy stanowi doskonały przykład myślenia o DLACZEGO już od samego początku. Kierują się więc konkretną ideą i potrzebami. Tymczasem amerykańska firma skupia się na tym, CO produkuje i ewentualnie na tym, CZYM się różni od konkurencji. Następnie zaś manipuluje efektem końcowym produkcji.

Innymi słowy, przykład japoński zakłada stworzenie produktu, który ma posiadać konkretną funkcjonalność. Tymczasem firma amerykańska najpierw tworzy produkt, zaś funkcjonalność stara się odnaleźć już po jego produkcji. Jest to działanie typowe dla firm nastawionych bezpośrednio na zysk.

Stąd też pierwszym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO jest posiadanie przekonania, że doskonale wiemy, czemu ma służyć to, co chcemy stworzyć. Łączy się to oczywiście z metodologią design thinking, w której empatyzacja i ideacja także stanowi dwa podstawowe filary.
Zaczynaj od dlaczego, innowacyjna firma, polski kapitał, historia marki

Zaczynaj od DLACZEGO – inspiracja

Jak wskazuje Simon Sinek, współczesny świat wykorzystuje tylko dwa sposoby na zwrócenie uwagi klientów. Pierwszym z nich jest manipulowanie klientem, zaś drugim jego inspirowanie. Obok nich w zasadzie nie istnieją inne sposoby, bowiem te dwa zawierają w sobie wiele technik. Najczęściej konsumenci nie mają pojęcia, że padają ich ofiarą.

Na manipulowanie klientami decyduje się nadal miażdżąca większość istniejących w Polsce firm. Wynika to z faktu, że skupiają się one na rynku masowym i szeroko zakrojonych działaniach reklamowych i marketingowych, nie mając najmniejszego pojęcia o tym, DLACZEGO ich klienci są ich klientami. Dodatkowo działania manipulacyjne, wśród których popularne jest spekulowanie cenami czy oferowanie rzekomych gratisów, są sprawdzone i skuteczne.

Szeroko przebadane zostały także działania manipulacyjne oparte na psychologii. W szczególności zaś te, które odnoszą się do emocji dających konkretne i z góry przewidziane pozytywne lub negatywne odczucia. Bardzo ważne są też zjawiska opisywane przez psychologię społeczną, a w tym przede wszystkim presja środowiska oraz strach przed wykluczeniem ze strony otoczenia.

Tymczasem działania te nie tylko w żaden sposób nie budują świadomości konsumenckiej, ale również często celowo ją niszczą, bądź kierują na fałszywe tory. Dodatkowo nie budują one rzeszy lojalnych klientów, ale korzystają z podatności mas na manipulację.

Stąd też manipulacje zawsze przynoszą wyłącznie krótkoterminowe efekty, które po zaprzestaniu lub zmniejszeniu natężenia działań reklamowych i marketingowych zwyczajnie giną w gąszczu innych ofert. To zaś napędza firmy do kolejnych manipulacji, co tworzy błędne koło, na którym cierpią przede wszystkim konsumenci.

W Onsen Sleeping nigdy nie stosujemy manipulacji wobec klienta. Naszym nadrzędnym celem jest jak najszersze przekazywanie naszego DLACZEGO, które opiera się na zmienianiu ludzi w oparciu o rzetelną wiedzę. Wartości etyczne naszego zespołu są nienaruszalne i zawsze nastawione na dobro konsumentów.

Dlatego też inspirujemy ludzi do tego, aby zwrócili należytą uwagę na higienę snu oraz przywiązywali większą wagę do ochrony zdrowia. Edukujemy społeczeństwo po to, aby było bardziej świadome swoich potrzeb, a także wszechobecnych manipulacji, które nagminnie stosują różne firmy zajmujące się produkcją czy sprzedażą materaców, ale też wszelkiego rodzaju innych produktów.

Zaczynaj od DLACZEGO – myśl przewodnia

Złoty Krąg (ang. Golden Circle) stworzony przez Simona Sineka zakłada, że w centrum uwagi stać powinno DLACZEGO. Stanowi więc on bazę pod to, co nazywamy teorią DLACZEGOcentryczną, w jakiej pod pojęciem DLACZEGO rozumie się motywy i cele przyświecające danej organizacji. Innymi słowy, skupia się ono na myśli przewodniej, a także konkretnych potrzebach, jakie ma ona zaspokoić czy też problemach, które ma rozwiązać.

Dlatego też w centrum uwagi zespołu Onsen Sleeping zawsze pierwsze miejsce zajmuje DLACZEGO, jakim się kierujemy. Gdy zastanawiamy się nad tym, JAK mamy coś zrobić, a także CO mamy zrobić, zawsze wychodzi to z naszej myśli przewodniej. Dzięki temu to nasze wartości determinują metody działania, jakie przyjmujemy, a jedyne nasze ograniczenie to wyobraźnia

To przekłada się na gwarancję autentyczności i najwyższej jakości oferowanych przez Onsen Sleeping produktów. Są one bowiem odzwierciedleniem wyznawanych przez nas wartości i powstają na podstawie DLACZEGO, które spaja nasz zespół. Zarówno nasze produkty, jak i naszą wiedzę eksponujemy w ten sposób, aby wspomagały one grupę ludzi myślących w ten sam sposób.

Zaczynaj od DLACZEGO – biologia

To, co nazywamy w zespole teorią DLACZEGOcentryczną nie opiera się jednak na czyjejś opinii, ale przede wszystkim na skrupulatnej analizie ludzkiej biologii. Psychika człowieka, zgodnie zresztą z piramidą potrzeb Abrahama Maslowa, dąży do zaspokojenia potrzeby przynależności. Pragnienie to przekłada się na chęć podejmowania współpracy z ludźmi, którzy podzielają to samo DLACZEGO, co skutkuje stworzeniem swoistego kręgu zaufania.

Aby jednak ją zrozumieć, trzeba posiąść podstawową wiedzę o tym, za co odpowiadają dane struktury ludzkiego mózgu. To dzięki temu z łatwością zauważyć można, że choć zaczynanie od DLACZEGO leży w ludzkiej naturze, wszechobecny przekaz próbuje ją na naszą niekorzyść zmodyfikować.

Jak słusznie zauważa Simon Sinek, obecnie większość firm opiera się na wiedzy o nowej korze mózgowej (ang. neocortex). Ta znajduje się wyłącznie u ssaków i odpowiada za przetwarzanie wrażeń zmysłowych, a także planowanie i wykonywanie ruchów. To w niej odbywają się także procesy poznawcze. 

Struktura ta jednak nie odpowiada na to DLACZEGO czegoś potrzebujemy, ale wskazuje na to CO chcemy. Badania konsumenckie oparte na poznaniu tej części mózgu przynoszą więc często niemal identyczne odpowiedzi. Zazwyczaj wskazują one na to, iż oczekują oni wysokiej jakości, niskiej ceny czy całodobowej obsługi klienta. Odpowiedzi te bardzo rzadko się różnią.

Za indywidualne DLACZEGO każdego z nas odpowiada zaś układ limbiczny, a przede wszystkim te jego elementy, które odpowiadają za emocje oparte na zaufaniu i lojalności. Jeśli więc jakaś firma oferuje nam produkt lub usługę opartą na tym samym DLACZEGO, znacząco wzrasta nasza motywacja do uznania ich za emanację własnych wartości czy przekonań.

Simon Sinek odnosi się więc do głębszych struktur mózgu człowieka, które opierają się na naszych podstawowych potrzebach. Dzięki posiadaniu tego samego DLACZEGO, co inni klienci korzystający z danej usługi lub kupujący jakiś produkt, czujemy przynależność do swoistego plemienia. Odczuwamy zatem, że jesteśmy częścią czegoś większego.
Ludzie nie kupują tego, CO robisz, ale to DLACZEGO to robisz.
Simon Sinek
Nie zawsze ludzie mają świadomość tego, CO chcą i JAK ma to być wykonane. W głębii jednak każdy z nas wyznaje jakieś DLACZEGO, które opiera się na konkretnych potrzebach czy trudnościach. Jak słusznie zauważył Henry Ford, gdyby zapytał on większość ludzi o to, czego chcą, zapewne chcieliby szybszego konia. Tymczasem mając wiedzę o tym, jakie jest ich DLACZEGO, był on w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby i stworzyć Ford Motor Company.

Choć sama firma Henry'ego Forda oparta głównie na seryjnej produkcji masowej niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w filozofii Simona Sineka, to jego niektóre myśli pozostają z nią spójne. Słusznie bowiem wierzył on, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest oparcie swoich działań na szczerych przekonaniach i ich wyeksponowaniu w taki sposób, aby zwrócić uwagę osób myślących podobnie.


Stąd też czwartym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO jest świadomość tego, że musi się ono opierać na głęboko zakorzenionych wartościach i przekonaniach. Nie chodzi bowiem o sprzedaż usługi czy produktu, ale o zbudowanie wokół siebie grupy ludzi myślących w podobny sposób.
Zaczynaj od dlaczego, prawo dyfuzji innowacyjności, Sinek, strategia marketingowa

Zaczynaj od DLACZEGO – krok piąty

Dla odpowiedniego realizowania idei ZACZYNAJ OD DLACZEGO niezbędna jest jasność, dyscyplina i konsekwencja składające się łącznie na pewność w działaniu. Skupiać musi się ono zatem wokół podążania w Złotym Kręgu (ang. Golden Circle) od jego środka w kierunku zewnętrznym, zaś nigdy odwrotnie.

Pewność może być jednak rozumiana na wiele sposobów. Jeśli jednak opiera się ona na logicznym rozumowaniu to nawet sprzeczność z liczbami i faktami nie powinna stanowić przeszkody w jej posiadaniu. Tym samym pewność w rozumieniu Simona Sineka silnie wiąże się z intuicją, na którą składa się doświadczenie życiowe, a także posiadane heurystyki myślenia oparte na wiedzy i obserwacjach.

To zdolność do zwerbalizowania swojego DLACZEGO, które najczęściej jest intuicyjne, a więc oparte na przeczuciu, zapewnia emocjonalny kontekst do podejmowania decyzji. To zaś pozwala uwierzyć w swoje idee i zyskać pewność, że są w pełni słuszne.
 
Stąd też piątym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO powinno być uświadomienie sobie siły i znaczenia własnej intuicji. Następnie zaś skierować należy się ku współpracy z osobami, które wierzą w to samo, a nie na szerokich masach.

Zaczynaj od DLACZEGO – krok szósty

W filozofii Simona Sineka kluczową rolę gra zaufanie. Musi ono działać w dwie strony, a więc dotyczyć zarówno konsumentów, jak i firmy. Aby firma mogła je zdobyć, musi konsekwentnie realizować swoje DLACZEGO, a godni zaufania klienci wierzący w te same idee odnajdą się sami.

Niekiedy wymaga to czasu, a więc i cierpliwości, której wielu właścielom firm brakuje. Dodatkowo zaufanie to potęgowane jest wtedy, gdy firma wykracza poza swoje własne ramy i oferuje konsumentom coś, co na nie musi być związane z jej podstawową działalnością. Często są to działania całkowicie niezarobkowe, a nawet generujące koszty w imię wyznawanych wartości.

Zdecydowanie zaś teoria DLACZEGOcentryczna nie odnosi się do firm, które nieustannie starają się ścigać konkurencję i kopiować, bądź modyfikować kolejne jej cechy. W ten sposób stają się one bezmyślnymi trybikami, jakim trudno wyróżnić się na tle konkurencji. Realizują więc głównie swoje CO, a rzadko również JAK, ale na ogół nie posiadają lub nie kultywują własnego DLACZEGO.

Odpowiedzialni konsumenci motywuje DLACZEGO dana firma coś robi, a dopiero w dalszej kolejności JAK to robi, a także CO ostatecznie robi. Takie podejście zapewnia także zdecydowanie większą elastyczność na rynku. Idealnym przykładem jest różnica między firmą Dell a firmą Apple.

Obie te firmy bowiem produkują komputery, lecz przez odpowiednio przemyślane DLACZEGO z taśm produkcyjnych Apple schodzą także inne sprzęty. Istotne dla ich klientów jest DLACZEGO one powstają, a więc jakie konkretnie posiadają funkcjonalności, zaś przez całą ideę ważna jest dla nich także przynależność do określonego środowiska.

Dell tymczasem nie opiera się na DLACZEGO, ale przede wszystkim na CO. Przez to jest definiowany jako marka kojarzona z komputerami. Ich próby wypuszczania na rynek tabletów czy smartfonów nie przyniosły oczekiwanych skutków. Wrócili oni tym samym do swojej podstawowej działalności, bowiem bez posiadania DLACZEGO nie byli w stanie przyciągnąć lojalnych klientów i zmienić swojego przekazu.

Apple porównać można także z firmą Creative. Ta bowiem już wcześniej wypuściła na rynek przenośne odtwarzacze plików MP3, lecz nie skupiła się na DLACZEGO, ale na CO. Ich przekaz informował więc o odtwarzaczu MP3 z pojemnością 5GB, co dotyczyło bezpośrednio samego produktu.

Tym samym Apple, mimo że straciło przywilej pierwszeństwa, zdobyło rynek pytaniem o to DLACZEGO potrzebujemy iPoda. Jednocześnie udzielało na to pytanie odpowiedzi wskazujących na jego funkcjonalność i obrazujących praktyczne zastosowanie, jak choćby przez hasło 1000 piosenek w kieszeni. W ten sposób zadziałało na układ limbiczny i zdobyło lojalnych klientów.

Jak jednak pokazuje doświadczenie Apple i innych marek zaczynających od DLACZEGO, kluczem do sukcesu jest współpraca z zespołem wyznającym te same idee. Pracownicy tacy chcą być zaangażowani i innowacyjni nie dla firmy czy jej właściciela, ale przede wszystkim dla siebie. Są oni więc związani z firmą i identyfikują się z jej usługami czy produktami.

Bardzo ważne jest więc, aby idee Simona Sineka wdrażać z odpowiednim zespołem pasjonatów kierujących się DLACZEGO przyświecającym firmie lub przekonanych do jego przyjęcia. Kandydatura takich pracowników powinna być więc weryfikowana. Nie tylko pod względem umiejętności do pełnienia danej roli, ale przede wszystkim cech osobowościowych.

W firmie zaczynającej od DLACZEGO istotne jest otoczenie się pracownikami, którzy wyrażają gotowość do zdobywania nowych informacji oraz szczerą chęć do wspólnego robienia czegoś, co ma głębszy sens. Innymi słowy, muszą to być osoby gotowe zmieniać świat i darzące się wzajemnie pełnym zaufaniem. Wielu umiejętności można się bowiem nauczyć, kompetencje zaś rozwinąć. Cechy osobowościowe natomiast zmodyfikować jest bardzo trudno.

Energia, jaką wnosi zespół kierujący się wspólnym DLACZEGO, jest zdecydowanie silniejsza i bardziej szczera, aniżeli pracowników innych firm. Wynika to przede wszystkim z ich odmiennej motywacji, za którą kryje się nieszablonowe myślenie, a także zdecydowanie wyższa produktywność.

Stąd też szóstym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO jest pełne skupienie się na swojej misji, także przy dobieraniu odpowiednich osób do zespołu. Dotyczy to praktycznie każdego szczebla zatrudnienia w firmie.

Zaczynaj od DLACZEGO – krok siódmy

Zaczynając od DLACZEGO zawsze należy zwrócić uwagę na ryzyko, które wynika z występujących niekiedy trudności w odróżnianiu chwilowej mody od pomysłu zmieniającego życie. W tym pomaga jednak prawo dyfuzji innowacyjności stworzone przez wybitnego amerykańskiego socjologa Everetta Rogersa.

Sformułowane przez niego prawo dyfuzji innowacyjności ma kształt dzwonu, który przedstawia cały proces wdrażania nowego rozwiązania na rynku. Sama dyfuzja innowacyjności stanowi natomiast swoisty proces, który ma na celu rozprzestrzenianie się i upowszechnianie danego nowatorskiego rozwiązania na rynku.

W procesie dyfuzji innowacyjności bierze udział zarówno firma, która wprowadziła nowoczesne rozwiązanie i udoskonala je na podstawie otrzymywanych informacji zwrotnych, jak również konsumenci korzystający z nowego rodzaju produktu. Obok nich występują także przyszli naśladowcy, którzy skupiają się na rozpoznaniu cech innowacyjności, aby w przyszłości rozpocząć własną produkcję podobnych produktów.

Dyfuzja innowacyjności rozłożona jest zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Odnosi się więc ona do fizycznego produktu, zajmującego jakąś przestrzeń, nie zaś samych efektów, jakie on przynosi. Jej początkowe fazy bywają powolne, jednak z czasem rozwija się i zwiększa swoje tempo. Co do zasady dyfuzji innowacyjności przebiega na przestrzeni kilku lat, ale w niektórych przypadkach trwa to nawet kilkadziesiąt lat. Czas zależy przede wszystkim od skali wprowadzonych innowacji.

To jak rynek zareguje na wprowadzoną innowację, zadaniem Everetta Rogersa zależne jest od pięciu podstawowych czynników. Jak opisuje on w literaturze, są to:
  • względna dogodność innowacji, która zakłada, iż dane nowatorskie rozwiązanie zapewni wzrost efektywności i przyniesie większy komfort, aniżeli dotychczasowo stosowane rozwiązania;
  • kompatybilność innowacji, która zakłada, że musi być ona zgodna z istniejącymi w społeczeństwie notmami w celu skuteczniejszego jej upowszechniania;
  • kompleksowość innowacji, która zakłada, iż musi ona możliwie szeroko tłumaczyć rozumienie stosowanego rozwiązania, co ułatwi jego przyjęcie;
  • podzielność innowacji, która zakłada, że powinna ona być możliwa do wdrożenia w sposób stopniowy;
  • przystępność innowacji, która zakłada, iż jej jest ona dla konsumentów zrozumiała i łatwa do przekazania.
Model, który przedstawia prawo dyfuzji innowacyjności, jest efektem długich badań empirycznych, jakie Everett Rogers przeprowadził na konsumentach. Udowodnił on, że co do zasady zaliczamy się do kilku podstawowych kategorii nabywców. Każda z nich zaś jest reprezentacją innego nastawienia do nowości rynkowych. Dodatkowo każdy z nas może należeć do więcej niż jednej kategorii nabywców, zależnie od dziedziny, do której zalicza się dany produkt.

Z działań grupy wczesnej większości czerpie kolejna grupa, jaką jest późna większość. Są to osoby, które cechują się nieco gorszym wykształceniem, a w konsekwencji też stosunkowo niskimi dochodami. Nie są oni skłonni do podejmowania ryzyka, zaś podstawowym kryterium ich wyboru najczęściej jest cena danego produktu lub usługi. Takie osoby nie przywiązują dużej wagi do cech produktu czy DLACZEGO przyświecającego danej firmie. Cechują się natomiast sceptycyzmem.

Stosunkowo dużą grupę konsumentów stanowią maruderzy, którzy są najbardziej konserwatywną ze wszystkich wyróżnionych grup. Najczęściej są to osoby starsze, które przez swoje rozwijane przez wiele lat przywiązanie do danych usług czy produktów, nie są skłonne korzystać z nowych rozwiązań. Bardzo często są to też osoby o najniższych stopniach wykształcenia i przesadnie przywiązane do tradycji.

Dla firm, które zaczynają od DLACZEGO, szczególnie ważna jest lewa część modelu dyfuzji innowacyjności. Jego prawa część to natomiast klienci, którzy nie są lojalni wobec marki. Co do zasady skorzystają oni z oferty konkurencji jeśli zauważą związaną z tym okazję, a przede wszystkim lepszą cenowo ofertę. Mniej zaś interesować będzie ich wartość dodana produktu czy jego funkcjonalność, która powinna przekładać się też na komfort jego użytkowania. Dla niższej ceny są oni gotowi je bowiem poświęcić.
Zaczynaj od dlaczego, prawo dyfuzji innowacyjności, Sinek, strategia marketingowa
Everett Rogers wyróżnił po przeprowadzonych badaniach następujące grupy nabywców:
  • innowatorzy, którzy stanowią około 2,5% zbiorowości konsumentów;
  • wcześni naśladowcy, którzy stanowią około 13,5% zbiorowości konsumentów;
  • wczesna większość, która stanowi około 34,0% zbiorowości konsumentów;
  • późna większość, która stanowi około 34,0% zbiorowości konsumentów;
  • maruderzy, która stanowi około 16,0% zbiorowości konsumentów.
Innowatorzy stanowią grupę osób, które przy wyborze produktów są bardzo śmiałe, a niekiedy nawet ryzykowne. Zazwyczaj są to osoby o ponadprzeciętnej zasobności portfela, które mogą pozwolić sobie na ryzyko nieudanego zakupu. Co ciekawe, najczęściej są one introwertykami, którzy niekoniecznie chwalą się publicznie swoimi nowymi nabytkami.

Zdecydowanie większą grupę stanowią wcześni naśladowcy, którzy są lepiej zintegrowani ze społecznością. Naśladują oni wybory, które podjęli innowatorzy już wtedy, gdy te okazały się trafne lub przynajmniej dobrze się zapowiadają. Jako, że są oni najczęściej wykształceni i utrzymują przyjazne relacje z otoczeniem, społeczeństwo co do zasady liczy się z ich opinią.

Między wczesnymi naśladowcami a wczesną większością w modelu umieszczono dodatkowo przepaść. Nie jest ona bezpośrednim efektem wyników badań Everetta Rogersa, ale skutkiem przemyśleń Geoffrey'a Moore'a. Stanowi ona lukę, której uzupełnienie leży już w rękach  konsumentów. Aby pokonać rzeczoną przepaść i przejść z grupy wczesnych naśladowców do grupy wczesnej większości, każdy z nich winien wykonać pracę własną. Zalicza się do niej przede wszystkim zdobywanie rzetelnej wiedzy i jej popularyzowanie wśród pozostałej części społeczeństwa.

Do wczesnej większości należą najczęściej te osoby, które chcą zapokoić swoje potrzeby czy rozwiązać napotykane trudności w sprawdzony sposób. Są one osobami przeciętnymi i co do zasady konserwatywnymi w sensie konsumenckim. Dzięki temu, że ktoś sprawdził wcześniej funkcjonalność danego rozwiązania, zyskują oni pewność jego skuteczności. Ograniczają więc ryzyko do minimum, kierując się czystym pragmatyzmem.
 
Stąd też siódmym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO jest odnalezienie wystarczającej ilości ludzi, którzy wpisują się w grupy konsumentów przedstawione po lewej stronie krzywej dzwonowej. Te natomiast spowodują, że pozostałe będą chciały ich naśladować. W ten sposób wielka idea, która stoi za DLACZEGO danej firmy będzie miała możliwość wkroczyć na nowe tory i zmieniać świat na lepsze.

Zaczynaj od DLACZEGO – krok ósmy

Zaczynając od DLACZEGO, należy z góry wiedzieć JAK. Pomocna w tym jest charyzma, która inspisuje ludzi do działania. Jest ona niekiedy ważniejsza od energii mającej głównie funkcję motywującą. Charyzma wywodzi się bowiem z wiary w istotny cel, który wywołuje entuzjazm u każdego członka zespołu, a następnie przenosi się na konsumentów.

Simon Sinek przyrównuje obie te cechy do dwóch wielkich mówców. Pierwszym z nich jest Steve Ballmer, który wygłaszał przemówienia pełne energii. Ta jednak bardzo szybko się rozpraszała i nie zostawiała trwałych śladów w pamięci większości odbiorców. Tymczasem drugi z nich, Bill Gates, cechuje się ogromną charyzmą. Mimo, że jest on mniej śmiały i nie tryska energią, jego wypowiedzi są na tyle inspirujące, że zostają w pamięci wielu ludzi nawet przez wiele lat.

Prowadzi to do podstawego wniosku, że to charyzma buduje lojalność, zaś energia jedynie budzi chwilowe emocje. Osoby wyznające ideę DLACZEGO są charyzmatyczne oraz przenoszą tę charyzmę na swój zespół, dzięki czemu jest ona współdzielona. Jak wskazuje Simon Sinek, są oni znakomitymi wizjonerami, którzy wykazują nasiloną tendencje do skupiania się na takich rzeczach, jakich większość społeczeństwa nie dostrzega. Dzięki temu są też bardziej realistyczne i praktyczne, a także wykazują większy pragmatyzm w działaniu.

Osoby te potrzebują jednak również w zespole osób, które skupiają się na JAK, bowiem to one realizują kolejne niezbędne do wprowadzenia na rynek kroki. Wraz z nimi współdziałają także te osoby, którym przydzielono pracę opartą na CO, a więc ostatnim etapie wdrażania filozofii ZACZYNAJ OD DLACZEGO.

Stąd też ósmym krokiem przy odnajdywaniu swojego DLACZEGO jest określenie nie tylko swojej wizji i misji, ale też konstruktywnego opisu JAK oraz wskazania narzędzi, które będą pomocne w ich realizowaniu.

Zaczynaj od DLACZEGO – krok dziewiąty

Zaczynaj od DLACZEGO – krok dziesiąty

Zaczynaj od DLACZEGO – krok jedenasty

Zaczynaj od DLACZEGO – krok dwunasty

Zaczynaj od DLACZEGO – krok trzynasty

Zaczynaj od DLACZEGO – krok czternasty

Zaczynaj od DLACZEGO – nasza filozofia

Onsen Sleeping powstało w oparciu o DLACZEGO stworzone i realizowane przez lidera całego zespołu, Jacka Ciesielskiego. Stąd też nasza firma nie skupia się bezpośrednio na wytwarzaniu i sprzedaży takich samych produktów, jakie posiada konkurencja, ale oferuje całkowicie nowatorskie rozwiązania.
Głównym celem Onsen Sleeping nie jest sprzedaż, ale edukacja. To na nią stawiamy największy nacisk.
Oczywiście cieszy nas wzrastająca ilość wyedukowanych i świadomych klientów, bowiem stanowi to paliwo do dalszego działania. Jednak jesteśmy zadowoleni również wtedy, gdy ktoś korzysta z przekazanej przez nas rzetelnej i specjalistycznej wiedzy w jakimkolwiek innym zakresie, który nie przynosi nam bezpośrednich korzyści.

Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do wzrostu świadomości konsumenckiej, a także rosnącego poziomu zdrowia i jakości życia wśród czytelników naszego bloga o spaniu i zdrowiu prowadzonego przez zespół wybitnych specjalistów. Jednocześnie pozostajemy żywym przykładem działania metodologii design thinking w połączeniu z filozofią Simona Sineka.
Stożek dlaczegocentryczny
Mamy też pełną świadomość tego, że w rzeczywistości Złoty Krąg (ang. Golden Circle), który stworzył Simon Sinek, nie jest modelem dwumiarowym w formie kół, ale trójwymiarowym stożkiem widzianym od góry.

Stożek ten reprezentuje Onsen Sleeping w pełnej okazałości. Na jego szczycie znajduje się bowiem DLACZEGO, które przyświeca Jackowi Ciesielskiemu, liderowi firmy i zespołu. Poziom JAK reprezentuje natomiast zespół wyznający podobne idee, zaś na poziomie CO powstają produkty, które wcielają idee w życie poprawiając codzienne funkcjonowanie biopsychospołeczne wielu ludzi, nie tylko naszych klientów.

Oczywiście wszystkie te poziomy przenikają się, dzięki czemu pozostajemy nie tylko empatyczni, ale i kreatywni. Wcielając bowiem w życie teorię DLACZEGOcentryczną należy oczywiście zaczynać od DLACZEGO, ale też z góry posiadać zarys JAK i pomysł na wykonanie CO.
TOGETHER BETTER to nie tylko czcze słowa, ale podstawowa zasada naszego zespołu.
Wspólne działania tworzą z nas zespół, który wewnątrz pieszczotliwie nazywamy The Onsen Family. Nie jesteśmy bowiem tradycyjnym zespołem, który łączy tylko wspólna praca, ale grupą ludzi działających z pasją na gruncie współdzielenia tej samej idei. Łączy nas przede wszystkim wspólne DLACZEGO oraz wynikające z tego wzajemne zaufanie i szacunek.

Mamy pełną świadomość tego, że zdrowie i komfort idą w parze, a do ich uzyskania niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Tylko ona bowiem prowadzi do podejmowania rozsądnych decyzji przekładających się na funkcjonalność produktów i tym samym na poziom życia. W szczególności dotyczy to wiedzy o tym, jak ważny jest sen i jakie są jego funkcje.

Choć w opozycji do niej stoi demagogia powtarzana przez większość producentów materaców, a także sklepy stacjonarne, dzięki niej mamy pewność, że naszymi klientami zostają te osoby, które wyznają podobne DLACZEGO, co niezmiernie nas cieszy.
Materac Osaka Air, materac piankowy, wnętrze materaca, budowa materaca, warstwy materaca, materac warstwowy, pianka visco, pianka poliuretanowa, pianka z pamięcią, pianka HR, pianka otwartokomórkowa

FAQ: Zaczynaj od DLACZEGO

Na czym polega idea ZACZYNAJ OD DLACZEGO?

A

Komentarze
Wystąpiły błędy w formularzu.
Imię lub pseudonim *
Adres e-mail (nie będzie widoczny)
Number telefonu (nie będzie widoczny)
Komentarz *
Dziękujemy za dodanie komentarza!
Więcej cennych i przydatnych porad ekspertów...