Polski (PL)Niemiecki (DE)Angielski (EN)
Informacje o produktach: +48 509 940 633 | Obsługa zamówień: +48 512 999 218
0

10 cech, które powinien mieć najlepszy materac

25 października 2022
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam
Najlepszy materac to produkt, który chciałby posiadać każdy z nas. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że najlepszy materac równa się komfortem, a co za tym idzie, także z funkcjonalnością, jaką posiada. To zaś w konsekwencji przekłada się na nasze codzienne funkcjonowanie biopsychospołeczne.

Niestety mnogość ofert powoduje, że kupno materaca staje się bardzo trudne. Tym samym wybór najlepszego materaca staje się ogromnym wyzwaniem. Przeszkody stwarza też większość sprzedawców materaców, która nie skupia się na potrzebach klientów poszukujących najlepszego materaca, ale głównie na zaoferowaniu materaca z dużą marżą.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – budowa

Z zasady najlepszy materac powinien być zbudowany warstwowo. Dzięki temu każda warstwa najlepszego materaca może pełnić inną funkcję, która powinna być gruntownie przemyślana na etapie jego projektowania. Oczywiście również każdy z materiałów użytych do budowy najlepszego materaca musi posiadać odpowiednią funkcjonalność, a więc cechować się najwyższą jakością.

Projekt najlepszego materaca zakłada, że jego pierwszą warstwę stanowić powinna otwartokomórkowa pianka wysokoelastyczna typu HR, która pozwala na zapewnienie komfortu i elastyczności. To przekłada się na łatwość zmiany pozycji oraz dobrą wentylację, podparcie ciała i wsparcie kręgosłupa.

Drugą warstwę najlepszego materaca powinna stanowić pianka termoelastyczna typu visco, czyli popularna pianka memory. Jej zadaniem jest zmaksymalizować wygodę użytkowania materaca przez jego dopasowanie się do kształtu ciała wraz z właściwym konturowaniem. 

Trzecią warstwę najlepszego materaca stanowić powinna siatka Aero 3D, której zadaniem jest zniwelować wady pianki termoelastycznej typu visco, a przede wszystkim jej podatność na przegrzewanie się.

Kolejna warstwa najlepszego materaca odpowiadać powinna za wzmocnienie systemu odprowadzania wilgoci i ciepła, jak też wspierać prawidłowe podparcie kręgosłupa przez zapewnienie jego ułożenia z zachowaniem naturalnych krzywizn. Powinna być więc ona wykonana z otwartokomórkowej pianki wysokoelastycznej typu HR o określonych parametrach.

Natomiast ostatnia warstwa najlepszego materaca to baza, której zadaniem jest ustabilizowanie materaca, który wykorzystywany może być na najróżniejszych podłożach o różniących się od siebie właściwościach. Ta również powinna być wykonana z otwartokomórkowej pianki wysokoelastycznej typu HR o zwiększonej twardości i gęstości.
img7011source-1_source_warstwy_05 kopia

Najlepszy materac – ergonomia

Odpowiedniemu funkcjonowaniu biopsychospołecznemu służy zachowanie naturalnego, fizjologicznego ułożenia ciała podczas snu. Wpływa to nie tylko na zwiększenie jakości snu, ale też poprawę wydolności fizycznej i samopoczucia. Tym samym stanowi kwestię kluczową do oceny funkcjonalności najlepszego materaca, a w tym jego komfortu.

Za odpowiednie podparcie ciała i wsparcie kręgosłupa odpowiadają przede wszystkim dwie górne warstwy najlepszego materaca. Choć rekordy popularności biją aktualnie materace, których pierwsza warstwa wykonana jest z pianki termoelastycznej typu visco, nie powinna być ona tam umieszczana. Najlepszy materac jej więc tam nie posiada.

Ten rodzaj pianki poliuretanowej jest bowiem bardzo wrażliwy na działanie temperatury i siły nacisku. Powoduje to, że ciało człowieka zapada się pod nią już po kilku minutach leżenia, czego efektem jest zassanie do środka i tym samym nienaturalne wygięcie kręgosłupa.

 


Dla optymalnego podparcia ciała i wsparcia kręgosłupa należy więc stosować piankę termoelastyczną visco dopiero w drugiej lub trzeciej warstwie najlepszego materaca. Dlatego też pierwszą warstwę najlepszego materaca stanowić powinna natomiast najwyższej jakości otwartokomórkowa pianka wysokoelastyczna typu HR o odpowiedniej twardości i gęstości. 

Fakt, że budowa najlepszego materaca musi opierać się na współpracujących ze sobą warstwach, wyklucza możliwość stworzenia funkcjonalnego materaca dwustronnego. Przy zastosowaniu dobrej jakości materiałów nie ma nadto takiej konieczności, bowiem te przynajmniej przez kilkanaście lat nie zmienią swojego kształtu i właściwości.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – cyrkulacja powietrza

Coraz więcej z nas boryka się z problemem przegrzewania i pocenia się ciała w trakcie snu. Choć najczęściej winimy za to pościel lub temperaturę powietrza, często okazuje się to być winą materaca. Dlatego też najlepszy materac powinien posiadać efektywny system odprowadzania wilgoci i ciepła.

Warto też mieć na uwadze fakt, że pianka termoelastyczna typu visco pod wpływem nacisku ciała i jego temperatury staje się grubą poliuretanową warstwą przypominającą swoimi właściwościami torebkę foliową. Nie pozwala ona na oddychanie skóry, a efektem tego jest przegrzanie i pocenie się ciała.

Rozpatrując kwestię wentylacji najlepszego materaca należy więc dopilnować, aby nie stanowiła opna jego pierwszej warstwy. Tego rodzaju pianka w założeniu posiada otwarte komórki, jednak te pod wpływem nacisku ciała i temperatury człowieka niemal całkowicie zamykają się w wyniku jej zapadania. To zaś nie pozwala na odprowadzanie ciepła. 

Dodatkowo warto pamiętać, że tego rodzaju pianka poliuretanowa powoduje także efekt lustrzanego odbicia ciepła polegający na kumulowaniu się go wewnątrz i odbijaniu z powrotem do ciała. W konsekwencji jej zastosowanie w pierwszej warstwie materaca wywołuje u wielu osób trudności związane z przegrzewaniem i nadmiernym poceniem się w nocy. Najlepszy materac nie może zaś na to pozwalać.

Idealną wentylację najlepszego materaca gwarantuje umieszczenie w jego pierwszej warstwie otwartokomórkowej pianki wysokoelastycznej typu HR, która pozwala na swobodną cyrkulację powietrza. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać zalety umieszczonej w drugiej warstwie materaca pianki termoelastycznej typu visco przy zniwelowaniu jej wad.

Za cyrkulację powietrza w najlepszym materacu odpowiadać powinny także kolejne jego warstwy. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w jego trzeciej warstwie umieszczona była innowacyjna siatka Aero 3D, która pozwoli na odprowadzanie ciepła. Tego rodzaju siatka wykonana jest z tysięcy mikrofilamentów, które zapewniają swobodny przepływ powietrza.

Powinna ona stanowić spójną całość z kolejną, czwartą warstwą materaca, wykonaną z otwartokomórkowej pianki wysokoelastycznej typu HR o zwiększonej gęstości i twardości, której podłużne kanały odpowiadają za odprowadzanie ciepła i wilgoci poza boczne brzegi materaca.

Także pokrowiec na materac powinien być otoczony siatką Aero 3D na wysokości ujścia podłużnych kanałów. Pozwoli to na usuwanie zgromadzonego w materacu ciepła podczas zmiany pozycji snu. Jednocześnie należy wskazać, że często stosowane otwory pionowe nie stanowią efektywnego rozwiązania. Powodują one bowiem – zgodnie z prawami fizyki – zasysanie powietrza do środka materaca.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – zmiana pozycji

93% populacji ludzkiej śpi na boku lub na plecach, zaś tylko 7% na brzuchu. Nie oznacza to jednak, że w trakcie snu znajdujemy się wyłącznie w jednej pozycji do spania. Podczas spania znajdujemy się w stanie całkowitej nieświadomości, która zmniejsza napięcie mięśniowe. Mimo tego często w trakcie snu wykonujemy różnego rodzaju ruchy, w tym również polegające na zmianie przyjętej do spania pozycji.

Chcąc zadbać o swobodną zmiany pozycji na materacu należy, ponownie, zadbać o to, aby jego pierwsza warstwa nie była wykonana z pianki termoelastycznej typu visco. Zapadanie się popularnej pianki poliuretanowej z pamięcią pod ciałem człowieka powoduje, iż jesteśmy w trakcie snu zasysani w głąb materaca. Jej zgniecione komórki otaczają nas z każdej strony, co znacznie utrudnia zmianę pozycji do spania, niemal uniemożliwiając możliwość swobodnego poruszania się.

Doskonałą elastyczność pozwalającą na swobodną zmianę pozycji na najlepszym materacu zapewnia zastosowanie w jego pierwszej warstwie pianki wysokoelastycznej typu HR o gęstości 30 kg/m3. Na szczególne wyróżnienie zasługuje innowacyjna pianka HR3020 stosowana przez Onsen Sleeping, a dostarczana wyłącznie przez europejskich, certyfikowanych dostawców.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – twardość

Oparcie dominującej w Polsce skali twardości materaców na wadze konsumentów i oznaczeniach od H1 do H4, a niekiedy nawet H5, jest całkowicie absurdalne. Pozbawione sensu są także materace strefowe, a więc posiadające inną twardość na swoich różnych odcinkach. Najlepszy materac musi więc wyłamywać się z tej retoryki.

Różnorodność wzrostu, wagi i budowy ciała każdego z nas powoduje, że niemożliwe jest dostosowanie stref materaca tak, aby mogły one odpowiadać potrzebom każdego z nas. Jednocześnie na materacach rzadko śpimy sami, co dodatkowo ukazuje skalę absurdu tego typu rozwiązań. Jak bowiem jeden materac strefowy miałby jednocześnie odpowiadać potrzebom filigranowej, niskiej kobiety oraz śpiącego z nią masywnego, wysokiego partnera…?

Różnorodność ta była przedmiotem badań specjalistów Onsen Sleeping, którzy po długotrwałych obserwacjach poczynionych w ramach procesu design thinking określili, iż nie wpływa ona na twardość najlepszego materaca, jaki powinni wybrać do spania. Wnioski te zgadzają się również z badaniami amerykańskimi, a także testami hotelowymi przeprowadzonymi przez firmę Casper.

Wspólnym wnioskiem płynącym z opracowań badań amerykańskich, jak również eksperymentów i badań przeprowadzonych przez Onsen Sleeping, było określenie jednej, idealnej twardości najlepszego materaca. Zauważyć należy jednak, że określona została ona na podstawie rzetelnej, wielokrotnie przebadanej amerykańskiej skali twardości materaców, która opiera się na pozycji do spania. W tej skali, opartej na wartościach liczbowych od 1 do 10, uniwersalna twardość materaca oscyluje między 6 a 7. Na najlepszym materacu o tej twardości wyśpi się niemal każdy z nas.

Próbując odnieść określoną w amerykańskiej skali twardości materaców wartość 6,5 do polskiej skali twardości materaców, powinna ona w założeniu przełożyć się na wartość H3. Jest to bowiem materac średnio twardy. W rzeczywistości jednak popularna w Polsce skala twardości materaców nie została w żaden sposób wystandaryzowana.

Twardość materaca określonego danym oznaczeniem może się więc różnić w zależności od producenta, zaś często różni się nawet w zależności od serii danego modelu materaca, a czasami nawet między modelami tej samej serii. Dodatkowo ich określanie najczęściej odbywa się przez ocenę organoleptyczną jednego lub kilku pracowników danej firmy. Tymczasem najlepszy materac powinien być oceniony obiektywnymi narzędziami pomiarowymi.
Za twardy materac, miękkie materace, materac H1, materac H2, materac H3, materac H4, materac H5, twarde materace
Za miękki materac, miękkie materace, materac H1, materac H2, materac H3, materac H4, materac H5, miękkie materace

Najlepszy materac – pokrowiec

Bardzo ważnym elementem, odpowiedzialnym za dynamikę najlepszego materaca i jego wentylację, jest pokrowiec na materac. Nie stanowi on jedynie funkcji ochronnej przed zabrudzeniami, ale również zwiększa żywotność najlepszego materaca i jego komfort.

Najczęściej spotyka się pikowane pokrowce na materac, które mają swoje walory estetyczne, lecz niemal zawsze oznaczają produkt niskiej jakości pozbawiony jakiejkolwiek funkcjonalności. Tego rodzaju produkty są bowiem najczęściej zbudowane z nieelastycznej fizeliny, owaty i tkaniny. Te są ze sobą przepikowane, co w konsekwencji niweluje elastyczność całego pokrowca na materac. Jednocześnie często nie przepuszczają one powietrza, co stanowi uciążliwość nawet w przypadku posiadania najlepszego materaca.

Odpowiednim pokrowcem na materac jest produkt wykonany z tkaniny elastycznej wielokierunkowo, a dodatkowo cechującej się wysokim poziomem cyrkulacji powietrza. Gwarantuje to możliwość pełnego korzystania z właściwości poszczególnych warstw najlepszego materaca, a dodatkowo pozytywne wrażenia dotykowe.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – antyalergiczność

Bardzo często jako materace hipoalergiczne i posiadające prozdrowotne właściwości przedstawia się materace kokosowe i gryczane. Wielu z nas czuje się zachęconych tym, iż kokos i gryka to produkty naturalne, a więc automatycznie budzą skojarzenia z naturą i zdrowiem.

Kokos, gryka, włosie czy inne materiały pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego zawsze posiadają porowatą strukturę. Dlatego też różnią się one od materiałów syntetycznych mających strukturę gładką, pozbawioną porów. Z tego powodu naturalne materiały są podatne na wchłanianie wilgoci, a dodatkowo stanowią znakomite siedlisko do rozwoju różnego rodzaju grzybów, pleśni, bakterii, wirusów czy nawet owadów. To właśnie one odpowiadają za wzrost wyszukiwań frazy „robaki w materacu” w wyszukiwarkach internetowych.

Praktyka pokazuje dodatkowo, że materace kokosowe czy gryczane najczęściej z naturą mają niewiele wspólnego. Dla częściowego zabezpieczenia ich przed niechcianymi lokatorami stosuje się bowiem powszechnie substancje chemiczne, w tym często również formaldehyd. Podobnie wygląda proces utwardzania mleczka kauczukowego, które wykorzystuje się do produkcji materaców lateksowych. Także bawełna najczęściej pryskana jest rakotwórczym glifosatem, który ułatwia plantatorom walkę ze szkodnikami i zbiory.

W rzeczywistości najlepszym dla alergików materiałem, z jakiego powinni wybrać najlepszu materac, jest pianka poliuretanowa. Wkład materaca z pianki poliuretanowej otoczony pokrowcem z poliestru, poliamidu lub ich mieszanki, stanowić będzie najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Materiały te bowiem, jeśli pochodzą ze sprawdzonego źródła i posiadają stosowne certyfikaty, są w pełni bezpieczne. Dodatkowo ich żywotność jest kilkukrotnie dłuższa od innych materiałów, a nadto istnieją już efektywne sposoby ich recyklingu. Dzięki temu stanowią również materiały w pełni ekologiczne.
Materac zdrowotny, materace hipoalergiczne, materac na alergię

Najlepszy materac – uczciwa cena

Na początku działalności Onsen Sleeping otrzymywaliśmy oferty sprzedaży najlepszego materaca Osaka Air w sklepach stacjonarnych. Otrzymane propozycje zakładały nałożenie przez sklep nawet 300% marży, co oznaczałoby jego sprzedaż w cenie nawet kilkunastu tysięcy złotych. To zaś obudziło w nas poczucie sprzeciwu. Dlatego też produkty Onsen Sleeping sprzedawane są wyłącznie bezpośrednio od producenta.

Na polskim rynku można znaleźć bardzo wiele materacy w cenie poniżej 2000 złotych, którymi najczęściej są szkodliwe materace sprężynowe, zarówno bonellowe, jak i kieszeniowe. Te w żadnym przypadku nie są w stanie dopasować się do anatomii człowieka, a także zapewnić odpowiedniej dynamiki i twardości materaca. Dodatkowo umieszczone w nich sprężyny z powodzeniem zastąpić mogą silną antenę radiową, gdyż z łatwością odbierają one fale elektromagnetyczne negatywnie wpływające na nasze zdrowie. Zdecydowanie nie są więc to najlepsze materace.

Bardzo często spotkać można też materace w cenach powyżej 5000 złotych, których koszt produkcji jest wielokrotnie niższy. Największą część ceny takich materaców stanowią koszty marketingu i reklamy, a także absurdalnie wysokie marże producentów i sprzedawców.

Biorąc pod uwagę koszty pianek poliuretanowych, zarówno otwartokomórkowych pianek wysokoelastycznych typu HR, jak i pianek termoelastycznych typu visco, koszt produkcji najlepszego materaca 160x200 przez znanych producentów nie powinien przekroczyć 2500 złotych.

Najlepszy materac nie musi być drogi, ale powinien być funkcjonalny, a więc wyróżniać się wysoką jakością i zapewniać maksymalny komfort snu. Kupując materac bezpośrednio od odpowiedzialnego i etycznego producenta, oszczędza się często nawet więcej niż połowę ceny, jakie oferuje większość sprzedawców w sklepach stacjonarnych.

Dzięki temu najlepszy materac nie jest drogi, a struktura jego ceny jest przejrzysta. Dodatkowo daje to gwarancję zakupu idealnego materaca.
Onsen_rys_-17

Najlepszy materac – polityka zwrotów

Coraz częściej w sklepach z materacami pojawia się oferta ich testowania. Wielu konsumentów w ten sposób przekonuje się do zakupu danego modelu materaca, posiadając pewność co do możliwości jego zwrotu. Jednocześnie duża część z nich nie wczytuje się w szczegółowe warunki określające rzekomą możliwość zwrotu.

W rzeczywistości wiodące w sprzedaży materacy firmy często uniemożliwiają lub ograniczają możliwość zwrotu materaca. Powszechnie zamieszczają bowiem w swoich regulaminach informację, że zwrócić można wyłącznie materac nierozpakowany lub określają horrendalne opłaty związane z jego zwrotem. Często też zwrot polega w rzeczywistości na możliwości jego wymiany, przy czym wyłącznie na droższy model.

Jednocześnie sprzedawcy materaców w sklepach stacjonarnych notorycznie zachęcają do ich przetestowania przez dotyk ręką czy położenie się na nich w sklepie. Tymczasem tego rodzaju test w rzeczywistości nie daje możliwości określenia funkcjonalności materaca w żadnym zakresie. W sklepie bowiem jesteśmy ubrani i kontrolujemy swoje ciało. Tymczasem w trakcie snu jesteśmy całkowicie pozbawieni tej kontroli i świadomości.

Wielu z nas przykłada dużą wagę do zakupu nowego auta, analizując jego funkcjonalność i specyfikację. Przed zakupem często decydujemy się na jazdę próbną, zaś sam proces wyboru odpowiedniego modelu samochodu niekiedy zajmuje nam tygodnie, a nawet miesiące. Tymczasem, zgodnie z najnowszymi badaniami, przeciętny Polak spędza dziennie w samochodzie między 15 minut a 60 minut. Daje to łącznie od około 91 godzin rocznie do około 365 godzin rocznie.

Na materacu, do którego zakupu często podchodzimy z dużą rezerwą i nadal zbyt rzadko analizujemy jego funkcjonalność, spędzamy średnio 8 godzin każdego dnia. To przekłada się na około 2920 godzin rocznie. Stanowi to aż między 32 razy a 8 razy więcej czasu, niż przeciętnie spędzamy na prowadzeniu samochodu. Jednocześnie wybór złego materaca ma dla nas zdecydowanie poważniejsze skutki, aniżeli wybór mniej praktycznego samochodu.

Dlatego też przetestowanie materaca może odbyć się wyłącznie w naturalnych warunkach, a więc w sypialni. Jak wykazały amerykańskie badania, do określenia funkcjonalności danego materaca niezbędne jest spanie na nim przez co najmniej 30 nocy, co stanowi optymalny czas pozwalający ciału człowieka przyzwyczaić się do spania na nowej powierzchni.

Warto więc zwrócić uwagę na oferty sprzedawców, którzy pozwalają na bezproblemowy zwrot materaca po upływie tego okresu. Onsen Sleeping pozwala na zwrot najlepszego materaca aż przez 100 dni od czasu jego dostarczenia, gwarantując pełen zwrot pieniędzy. Stanowi to unikalną na polskim rynku ofertę.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

Najlepszy materac – rzetelność sprzedawcy

Najczęściej stosowaną w Polsce metodą manipulowania klientem jest technika określana jako gra nazwą (ang. name game). Metoda ta składa się z kilku etapów, które w efekcie mają doprowadzić do maksymalizacji zysku dla sprzedawcy i producenta, zaś często bywają przykre w skutkach dla konsumentów.

Praktyka ta zaczyna się już na etapie produkcji materaca. Notorycznie bowiem obserwuje się, że dokładnie ten sam materac sprzedawany jest do różnych sklepów pod różnymi nazwami pod marką producenta, a niekiedy dodatkowo pod marką własną sklepu.

Pozwala to na stworzenie złudzenia niedostępności polecanego przez nieuczciwego sprzedawcę materaca w innych sklepach. Te bowiem posiadają go pod inną nazwą i z inną ceną, a także z innym opisem, o czym jednak tacy sprzedawcy  nie informują.

W sklepie z materacami pierwsze pytanie dotyczy niemal zawsze budżetu, jaki posiadamy na zakup. Następnie większość sprzedawców zasypuje nas anegdotami z rzekomo swojego życia, które często są do siebie w różnych sklepach łudząco podobne. W atmosferze przyjaźni oferuje nam się najczęściej dwa modele materaców. Jeden odpowiada naszemu budżetowi, zaś drugi znacznie poza niego wykracza.

Sprzedawca zachwala jednak zalety tego drugiego i wskazuje na unikalność oferty. Zapewnia, że sam śpi na tym materacu i jest z niego zadowolony. W końcu zaś informuje, że na ten pierwszy materac, produkowany przez czołowego producenta, nie może udzielić nam żadnego rabatu. Ten drugi zaś, sprzedawany pod marką własną sklepu, sprzedać może nam z dużym rabatem. Różnica w cenie dwóch materaców pozornie maleje.

Najczęściej mniejsza różnica w cenie między tymi dwoma materacami powoduje, że konsument dokona zakupu drugiego materaca w cenie niewiele wyższej niż pierwszy materac. W rzeczywistości bardzo często są to dokładnie te same materace, ale sprzedawane pod dwiema różnymi markami i nazwami. Techniki sprzedażowe oparte na psychologii pozwalają więc na znaczne zmaksymalizowanie zysku. Choć są one zakazane w niektórych krajach, w Polsce nadal nie wzbudziły niepokoju Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podobną praktyką jest stosowanie do pianek poliuretanowych nazw własnych producentów, którzy następnie zaprzeczają, iż są to tego rodzaju pianki. Często również sprzedawcy materacy próbują wmawiać konsumentom,  że dany rodzaj pianki, a przede wszystkim pianka termoelastyczna typu visco, to nie pianka poliuretanowa. W rzeczywistości prawdopodobnie wszystkie materace piankowe wyprodukowane są z pianek poliuretanowych.

Te, o ile są europejskiej produkcji i posiadają stosowne certyfikaty jakościowe, są w pełni bezpieczne dla zdrowia. Jednocześnie ich transport powinien odbywać się w sposób, który nie zmieni ich właściwości. Jak bowiem wskazują wyniki badań, aż do 25% komórek pianek poliuretanowych zrolowanego materaca ulega degradacji.

Jego przetrzymywanie w tej pozycji przez co najmniej kilka dni zwiększa ten odsetek nawet do 35%. To zaś skraca żywotność materaca o połowę, a dodatkowo może powodować, że po otwarciu nie wróci on do pierwotnego kształtu. Tymczasem wielką niewiadomą pozostaje dla nas to, przez ile tygodni lub miesięcy sprasowane i zrolowane materace przechowywane są w magazynach producentów czy sklepów. W takich warunkach nawet najlepszy materac nie będzie miał szansy zachować właściwości.

Chcąc utrzymać najwyższą jakość oferowanych produktów, specjaliści w Onsen Sleeping podjęli decyzję o przechowywaniu i doręczaniu materaców w zupełnie innej formie. Dlatego też najlepsze materace oferowane przez Onsen Sleeping nie są prasowane i rolowane, ale ręcznie składane na pół dopiero w dniu wysyłki.

Nasze materac złożone na pół nie muszą być natychmiast rozpakowywane przez klienta, bowiem w tej formie być przechowywane nawet przez 6 miesięcy bez żadnego uszczerbku dla pianek poliuretanowych, jakie się w nim znajdują. Ich parametry jakościowe powodują, że powrócą one do pierwotnego kształtu i zachowają swoje właściwości nawet po dłuższym czasie przechowywania.
Poduszki ortopedyczne, najlepsza poduszka ortopedyczna, jak spać na poduszce

Najlepszy materac – prosto od producenta

Tylko odpowiedniej budowy najlepszy materac może zagwarantować nam jego najwyższą jakość, a także optymalny komfort i prozdrowotne właściwości. Warto więc uzbroić się w rzetelną wiedzę o tym, jaki powinien być najlepszy materac do spania. Dopiero zaś z tą wiedzą odnaleźć najlepszy materac i cieszyć się zakupem przez kolejne lata. Warto też pamiętać, że w branży materacowej wysoka cena nie wiąże się z wysoką jakością

Onsen Sleeping posiada w swojej ofercie najlepszy materac Osaka Air, którego warstwowa budowa zapewnia idealną wentylację, a także podparcie ciała i wsparcie kręgosłupa na najwyższym poziomie. Jego struktura pozwala na swobodną zmianę pozycji do spania, zaś uniwersalna twardość pozwala na jego używanie przez każdego z nas.

Pokrowiec na najlepszy materac Osaka Air wykonany jest z tkaniny cechującej się wielokierunkową elastycznością. Dodatkowo jest przyjemny w dotyku i przewiewny. Stanowi nieodzowną część innowacyjnego systemu odprowadzania wilgoci i ciepła z wnętrza najlepszego materaca.

Onsen Sleeping oferuje najlepszy materac Osaka Air wyłącznie bezpośrednio, co pozwala na sprzedawanie go w najlepszej cenie. Dodatkowo może być  on testowany aż przez 100 dni od doręczenia z gwarancją zwrotu pieniędzy. Jego rdzeń objęty jest aż 15 latami gwarancji producenta.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami na najlepszym blogu o spaniu i zdrowiu, a także Encyklopedią Zdrowego Snu przygotowaną przez zespół specjalistów ONSEN®. Osobom dbającym o zdrowie kręgosłupa, polecamy zestaw ćwiczeń na kręgosłup przygotowany przez fizjoterapeutę.
Najlepszy materac, materace online, materac piankowy, materac wysokoelastyczny, materac visco, memory foam

FAQ: Najlepszy materac

Jaki jest najlepszy materac?

Najlepszy materac to wysokoelastyczny materac piankowy wykonane w oparciu o design thinking. Najlepszym i najbardziej funkcjonalnym produtem jest materac Osaka Air. Zapewnia on optymalny komfort i idealne warunki snu.

Czy najlepszy materac jest wygodny?

Tak. Najlepszy materac powinien być wygodny. Tym samym komfort najlepszego materaca ma być jego podstawową funkcjonalnością. Wygodę w najlepszym materacu zapewnia jego odpowiedni projekt oparty na warstwowej budowie.

Czy najlepszy materac jest najzdrowszy?

Tak. Najlepszy materac powinien być jednocześnie najzdrowszy. Właściwości zdrowotne najlepszego materaca stanowią kluczową jego funkcjonalność. Warto, aby najlepszy materac posiadał status wyrobu medycznego klasy pierwszej.

Czy najlepszy materac musi być drogi?

Nie. Najlepszy materac powinien być sprzedawany w uczciwej cenie, a więc bez dużych marż. Przede wszystkim jednak najlepszy materac nie potrzebuje dużych kosztów ponoszonych na marketing i reklamę, bowiem jego jakość sama się broni.

Czy najlepszy materac powinien być twardy?

Nie. Najlepszy materac powinien być średnio twardy. Dla co najmniej 93% populacji ludzkiej najlepszy materac powinien posiadać twardość rzędu 6,5 w amerykańskiej skali twardości materaców.

Udostępnij
Newsletter - bądź na bieżąco!
Bez wyrażenia zgody nie możemy dodać Twojego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera ONSEN®.
Dziękujemy za dołączenie do grupy subskrybentów newslettera ONSEN®!
Komentarze
Wystąpiły błędy w formularzu.
Imię lub pseudonim *
Adres e-mail (nie będzie widoczny)
Number telefonu (nie będzie widoczny)
Komentarz *
Dziękujemy za dodanie komentarza!
Więcej o tym, jak wybrać idealny materac dla siebie...